persbericht: CBS De Hoeksteen in Zeist heeft het Vignet Gezonde School behaald.

De officiële uitreiking van het Vignet vindt plaats op de school tijdens het Lentefeest op dinsdag 28 mei om 20.00. CBS De Hoeksteen is Gezonde School geworden op het thema Welbevinden.

Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt scholen hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Als een school binnen een gekozen thema alle vier de pijlers van Gezonde School op orde heeft, kan een school zich profileren als Gezonde School met een vignet voor dat thema! De pijlers zijn: Beleid, Educatie, Signaleren en Omgeving.

Thema Welbevinden

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Belangrijk is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die zich verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere cijfers op school. Het thema Welbevinden richt zich op het ontwikkelen van bovenstaande elementen.

Meer info over de Gezonde School vindt u hier: https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/wat-is-gezonde-school

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden