Foto: Jan-Willem van Aalst

ingezonden: Gemeente Zeist maakt Wilhelminaparkbuurt nagenoeg onbereikbaar voor eigen inwoners

De gemeente Zeist heeft in het kader van het "Slotlaan auto-luw beleid" een aantal straten ten zuiden en oosten van de Slotlaan in eenrichtingverkeer veranderd. Het gevolg is echter dat de buurt nagenoeg onbereikbaar wordt voor de bewoners, zoals bijgaand 3D kaartje van Zeist laat zien.

Bewoners die vanuit het oosten komen worden nu gedwongen om vele kilometers extra te maken, hetzij via de Jagersingel/Woudenbergseweg, hetzij via Antonlaan/1e Hogeweg/Slotlaan. Over hoeveel kilometer hebben we het? De eerste route levert 3 kilometer extra op , de tweede een kilometer extra. Ga dus gemiddeld uit van 2 kilometer extra, gedurende een werkweek van 5 dagen. Dat is 10 kilometer per week keer 44 werkweken = 440 kilometer extra per jaar. Laten we voorzichtig schatten dat dit voor zo'n 50 broodwinners geldt, elke dag. Dan heeft de gemeente gezorgd voor 50 x 440 = 22.000 extra vervuilende kilometers per jaar. Dat past niet in het beleid van "Duurzaam Zeist". Bovendien levert dit extra bewonersverkeer over de Slotlaan op, terwijl die nu juist autoluw zou moeten worden. Het werkt dus averechts.

Acties van buurtcomités hebben tot nu toe helaas geen soelaas geboden. 

Jan-Willem van Aalst

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden