Bovenaanzicht na aanpassing
Bovenaanzicht na aanpassing

Persbericht reconstructie Jordanlaan Zeist

Kruising Jordanlaan Zeist veiliger voor fietsers en voetgangers

De kruising Jordanlaan/Utrechtseweg in Zeist krijgt een nieuwe inrichting. Dat maakt de kruising overzichtelijker en veiliger, met name voor overstekende fietsers en voetgangers. De herinrichting wordt in twee fases uitgevoerd: al in de zomer van 2019 worden de eerste maatregelen uitgevoerd, die het meest bijdragen aan vergroten van de veiligheid. Begin 2020 wordt de reconstructie in een tweede fase afgerond.

De kruising wordt veel gebruikt door scholieren van het Montessori Lyceum Herman Jordan, maar ook door forenzende fietsers. Bovendien is de Utrechtseweg een belangrijke toegangsweg tot Zeist, met veel auto- en busverkeer en een bushalte vlakbij de kruising. Vooral in de spits is de intensiteit van elkaar kruisende verkeersstromen zo groot, dat een onveilige situatie ontstaat.

Verbeteringen

De bushalte aan de zuidkant van de kruising wordt verplaatst naar de noordkant van de kruising (aan de zijde van De Bilt); De bus voegt in in de autostroom voor het stoplicht. Hierdoor wordt de snelheid lager en vervalt de aparte busstrook op de kruising, waardoor een beter overzicht ontstaat; Beide bovenstaande punten zorgen voor meer opstelruimte voor de kruisende fietsers. Hierdoor is het ook mogelijk om extra groen rond de kruising aan te planten; Een fietsrotonde in het fietspad aan de noordzijde zorgt voor 'ontvlechting' van het fietsverkeer. De verschillende fietsstromen aan deze kant van de Utrechtseweg krijgen duidelijker een eigen plek en ook hierdoor ontstaat meer opstelruimte voor overstekende fietsers; Het fietspad aan de zuidzijde wordt fietsstraat, waardoor ontsluiting van de percelen losgekoppeld wordt van de drukke hoofdrijbaan van de Utrechtseweg. Hierdoor verdwijnt de conflictsituatie tussen bus- en bestemmingsverkeer ter plaatse; Fietspad noordzijde (vanuit Zeist) wordt verschoven richting de witte villa. Hierdoor is de in- uitrit veiliger te gebruiken en kan de berm vergroend worden.

Werkzaamheden 2019 en 2020

De eerste fase van de aanpassing wordt in de zomervakantie van 2019 uitgevoerd. In die periode zijn er geen schoolgaande fietsers, waardoor de werkzaamheden zonder extra overlast of onveilige situaties voor het fietsverkeer kunnen worden uitgevoerd. In deze fase ligt de focus op de onderdelen van de reconstructie die het meest bijdragen aan verbeteren van de veiligheid: verplaatsen bushalte, aanleg fietsrotonde en vergroten opstelruimte fietsers, aanleg fietsstraat.

De overige aanpassingen vinden plaats begin 2020. Ze worden uitgevoerd als onderdeel van de grotere reconstructie van de Utrechtseweg.

Inloopbijeenkomst

Bij de totstandkoming van het plan voor de reconstructie is regelmatig op individuele basis van deur tot deur overlegd met direct aanwonenden en met het bestuur van Montessori Lyceum Herman Jordan. Voor aanvang van de werkzaamheden krijgen omwonenden per brief meer informatie over de werkzaamheden. Ook zal de gemeente een inloopbijeenkomst organiseren over de reconstructieplannen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden