Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Column burgemeester Koos Janssen

Maandag 27 mei maak ik nader kennis met directeur Ruud Blommers. Sinds begin dit jaar is hij eerstverantwoordelijke van het Detentiecentrum Kamp van Zeist, dat formeel bij detentiecentrum Rotterdam hoort. Vanaf 7 januari jl. bestaat het detentiecentrum Zeist uit de Gesloten Geriusvoorziening. Hierin zijn gezinnen met een minderjarig kind, minderjarige alleenstaande jongeren en vrouwen geplaatst. De totale capaciteit is ongeveer tachtig personen. Andere gedetineerden zijn naar elders overgeplaatst. Diverse gebouwen staan leeg. De Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt inmiddels aan een ontwikkelvisie Kamp van Zeist. In de loop van de dag praat ik met wethouder Sander Jansen over onderhoud, toezicht en handhaving op woonwagencentrum Beukbergen. Ook voer ik een netwerkgesprek met Karima Bouchtaoui, Statenlid voor de VVD in Zuid-Holland. Samen met de werkgeverscommissie uit de gemeenteraad bespreek ik met de griffie een ontwikkelplan en de prioriteiten van de raadsgriffie. In mijn veiligheidsoverleg met medewerkers komen aan de orde de thema's zorg en veiligheid, een aantal nieuwe wetten en bevoegdheden op het vlak van psychiatrische zorg en het meerjarenplan veiligheid dat in de maak is.

In de collegevergadering op dinsdag bespreken we de stand van zaken van allerlei ontwikkelingen in het centrum van Zeist. De toekomst van het V&D-pand, de investeringen in wegen en fiets- en voetpaden, de markt en het parkeren. Ook bezoekersaantallen en recreatie, toerisme en marketing komen aan bod. Daarnaast praten we bij over het verkeerscirculatieplan, de begeleiding van het autoverkeer en toezicht en handhaving. Op allerlei manieren werken winkeliers, gemeenten en maatschappelijke partners, bijvoorbeeld op het vlak van cultuur en evenementen, aan de aantrekkelijkheid van het centrum. Andere onderwerpen in de B&W vergadering zijn mijn aanstaand werkbezoek aan Marokko, het VNG-congres in Barneveld, het bestemmingsplan clubgebouw Blikkenburg en de verbouwing van de rechtervleugel van Slot Zeist. Ook stellen we een brief vast aan de gemeenteraad over het verbeteren van de verkeerssituatie rondom het Montessori Lyceum Herman Jordan aan de Utrechtseweg. Rond het middaguur ontmoeten we het college van B&W van Utrechtse Heuvelrug. We spreken onder meer over mobiliteit, het station Driebergen-Zeist en de samenwerking in de regio. Aan het eind van de middag bezoek ik in Austerlitz het echtpaar Van der Vegt dat zestig jaar is getrouwd. 's Avonds komt het presidium van de gemeenteraad bijeen. Op vlotte wijze bespreken we de planning en organisatie van de vele raadsbijeenkomsten en - activiteiten voor de komende maanden. Vervolgens is er een werkbijeenkomst over samenwerkingsverbanden van de gemeente. Werkwijze, achtergrond en positie van de gemeenteraad passeren de revue.

Woensdag heb ik een interview voor een onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar de relatie tussen religieuze organisaties en gemeenten. Het is voor een tweeluik religie en publiek domein dat eind dit jaar verschijnt. Ook werk ik aan diverse toespraken voor binnenkort. Daarnaast fiets ik naar het echtpaar Van Kooten. Ik ga op felicitatiebezoek vanwege het zestigjarige huwelijk.

Op donderdag Hemelvaart. De dagen erna werk ik in en aan onze tuin. Het weer werkt mee.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden