Wegafsluiting went niet
Wegafsluiting went niet (Foto: n.v.t.)

'Het is even wennen' - kletspraat weerlegd

‘Het is even wennen’ en ‘Na enige tijd went het wel’. Dit wordt wel gezegd als we in het leven tegen moeilijkheden en bezwaren aanlopen. Het is ook gezegd door de wethouder in de ontstane commotie over de wegafsluitingen in het centrum van Zeist. In het onderlinge verkeer tussen mensen kan het als een goedbedoelde en bemoedigende opmerking gezien worden, uitgesproken uit oprechte betrokkenheid en meeleven. In een politieke discussie is dit een ongepaste bijdrage, waarbij de toegesproken gesprekspartner niet serieus genomen wordt.

De vraag is niet of betrokken burgers ergens aan moeten wennen, maar of zij dat willen. In dictatoriale systemen is dat anders. Dan worden allerlei - de burgers onwelgevallige - maatregelen genomen, wordt de eigen mening van die burgers niet op prijs gesteld en zullen zij inderdaad moeten wennen. Kwestie van buigen of barsten. Dat is gelukkig anders in een democratisch geregeerde samenleving, waarbij de meerderheid beslist, maar waarbij altijd ook rekening wordt gehouden met de belangen van de minderheid.

Een bestuurder die in een discussie met bewoners stelt dat ‘zij een psycholoog gesproken heeft die heeft gezegd dat het een gewenningsproces is’, neemt de gemeende bezwaren en steekhoudende argumenten van de bewoners niet serieus en geeft blijk van een anti-democratische gezindheid. Alsof de bezwaarde bewoners niet goed snik zijn en maar bij zichzelf te rade moeten gaan en na verloop van tijd moe geworden zullen berusten in de onomkeerbare feiten. Dat verlaagt de politieke discussie tot psychologische oorlogsvoering en brengt betrokken burgers in verlegenheid. Zij zouden kunnen gaan denken dat de oprechte bezwaren terug te voeren zijn naar hun gebrekkige verwerkingsproces, waardoor zij maar niet wennen aan de dagelijkse omleidingsroutes op weg naar hun woonadres.

Als argument kan ‘het is even wennen’ niet serieus genomen worden. In een democratie maken burgers zelf uit of zij aan iets willen wennen of niet. De onheuse verkeersblokkades in Zeist zullen nooit wennen en vragen om een snelle adequate terugkeer op het ingeslagen pad door het gemeentebestuur. Het hoeft niet tot september 2019 te duren voordat de wijken weer bereikbaar en de wegen weer berijdbaar zijn!

ingezonden: pmoskam@live.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden