Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Column burgemeester Koos Janssen

Vanwege Pinksteren begint de werkweek op dinsdag 11 juni. 's Morgens vroeg heb ik overleg met de leiding van Fivoor. Het is een pittig gesprek. Ik geef aan zeer ontevreden te zijn over de recente gebeurtenissen rondom de kliniek van Fivoor in Den Dolder. Door enkele incidenten is veel maatschappelijke onrust ontstaan. Het voorkomen van en handelen bij incidenten door Fivoor moet beter. Daar maken we afspraken over. Door de niet-goede gang van zaken is inwoners, medewerkers en cliënten in feite onrecht aangedaan. In de vergadering van B&W stellen we het retailperspectief centrum als ontmoetingsplek van Zeist vast. Ook spreken we over toezicht en handhaving op de voorzieningen van kinderopvang, de overname van de basisschool Oud Zandbergen en het platform kleine landschapselementen.
's Middags komt de Jongerenraad bijeen. Er vindt een officiële ceremonie plaats vanwege het afscheid van een deel van de raad. Twaalf leden vertrekken; zij verlaten de middelbare school en beginnen aan een vervolgopleiding. Ik reik hen certificaten uit en bedank hen voor hun inbreng bij diverse maatschappelijke activiteiten, zoals het jongerendebat en advisering over jeugdwerkloosheid en vluchtelingenopvang.
Aan het begin van de avond komt minister Sander Dekker op bezoek. We bespreken de incidenten bij Fivoor en de verbeteringen die daar nodig zijn. Daarna is er een raadsvergadering. Vooral een bestemmingsplan Socrateslaan en de prijsindexatie van woningen vragen veel aandacht en geven veel discussie.

Woensdag overleg ik met de directie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in Den Haag. Het gaat over de rapporten die in maart jl. zijn verschenen naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de vermissing en dood van Anne Faber. De in de gemeente opgedane ervaringen en verkregen kennis zijn belangrijk voor andere gemeenten. We verkennen de mogelijkheden de expertise te delen met andere gemeenten en gemeentebestuurders. Terug in Zeist praat ik over het Veiligheidsplan 2020-2023, mijn aanstaande reis naar de Marokkaanse stad Berkane en het beter benutten van diverse publieksruimten in het gemeentehuis.
's Middags verzorg ik een Kindercollege in de bibliotheek van Zeist. Ik vertel hoe het is om burgemeester te zijn en beantwoord vragen. Kan ik ook burgemeester worden? Wat is uw favoriete film? Wanneer draagt u de ketting? Hoe heet uw vrouw? De kinderen tussen 8 en 12 jaar vragen honderduit. 's Avonds heb ik een Huiskamergesprek in Den Dolder. We spreken over de gebeurtenissen rond de kliniek, de maatschappelijke commotie en de publicitaire drukte. Het is een intensieve, soms emotionele en zeer betrokken avond. Hulde aan de deelnemers.

Donderdag bezoek ik in Kerckebosch het echtpaar Van Ee (oprichter van de makelaardij) vanwege hun zestigjarige huwelijk. Tezamen met hun dochter en twee zonen is het een hartelijke ontmoeting vol Zeister verhalen. Ook bezoek ik de 97-jarige hoogleraar kristallografie prof. dr. P. Hartman. Hij heeft gewerkt aan drie universiteiten en vele congressen bezocht. Een bijzonder mens!

Vrijdag praat ik na met bewoners van het wooncomplex Beverburg in Kerckebosch. Onlangs is daar een brand geweest. Een heftige ervaring voor alle betrokkenen.

Meer berichten