persbericht informatieplicht voor bedrijven

Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven: tot 1 juli nog maar een paar dagen te gaan!

Organisaties die jaarlijks minimaal 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar de informatieplicht bij. In het eLoket van RVO dienen ondernemers te rapporteren welke maatregelen zij hebben uitgevoerd.

Om ondernemers duidelijkheid te verschaffen over deze informatieplicht hebben MKB-Nederland en VNO-NCW samen met 55 partners de website Wattjemoetweten.nl opgezet. Hier kunt u als ondernemer een check doen of uw bedrijf onder deze informatieplicht valt en een stappenplan volgen om aan deze plicht te voldoen.

Ook voor ondernemers die niet onder de wettelijke verplichtingen vallen, kan het aantrekkelijk zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Ondernemers die zich hierop willen oriënteren zijn van harte welkom op de informatieavonden van Mijn Groene Bedrijf. Op 26 juni organiseert Mijn Groene Bedrijf een algemene avond over energiebesparing voor ondernemers, op 3 juli is er een avond specifiek voor de detailhandel. Voor meer info en aanmelden zie: https://www.mijngroenebedrijf.nu/agenda/

Mijn Groene Bedrijf is onderdeel van Stichting Energie Zeist en helpt ondernemers in Zeist bij de energietransitie. Stichting Energie Zeist is onafhankelijk en wordt gesubsidieerd door de gemeente Zeist.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden