Persbericht opening tentoonstelling donderdag 27 juni

Tentoonstelling 'De mens onder de ambtsketen'

Donderdag 27 juni opent de heer Marcel Fluitman, Wethouder van Cultuur
van de gemeente Zeist, om 15.00 uur de tentoonstelling: 'De mens onder
de ambtsketen' in het Historisch Informatie Punt (HIP) in het
gemeentehuis van Zeist. Burgemeester Mr. C.J. baron van Tuyll van
Serooskerken was burgemeester van Zeist tussen 1919 en 1934.

Mr. Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken werd geboren in Arnhem
op 18 mei 1869 en overleed in Zeist op 11 januari 1945. Hij was een
markante persoonlijkheid die tijdens de uitvoering van zijn ambt veel
betekend heeft voor Zeist. Bij zijn afscheid bleek hoe geliefd hij als
burgemeester was, hij werd door de bevolking groots geëerd.

In de expositie krijgt u een beeld van zijn officiële functies en
bezigheden als burgemeester. In zijn ambtstijd veranderd Zeist van een
villadorp naar een dorp met een stedelijk industrieel karakter, mede
door de opkomst van de zilverindustrie. Zijn persoonlijk wordt geschetst
vanaf zijn jeugd in Arnhem, de studie in Leiden, de maatschappelijke
positie in zijn geboortestad, het burgemeesterschap van 1919 tot 1934 in
Zeist en tenslotte de periode daarna.

De tentoonstelling is samengesteld door Stichting De Zilver-Kamer en het
Zeister Historisch Genootschap (ZHG) met medewerking van de gemeente
Zeist. Speciale dank gaat uit naar de familie Van Tuyll van
Serooskerken.

De tentoonstelling is tot medio oktober te bekijken in de publiekshal
van het gemeentehuis van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
Toegang is gratis.

Ter gelegenheid van de opening verschijnt de digitale uitgave 'De mens
onder de ambtsketen', geschreven door Pierre Rhoen,
oud-gemeentearchivaris van Zeist.

 

Meer berichten