Een indruk van de lunch die VWMN eerder dit jaar hield. Op de foto nieuwkomers, andere inwoners van Zeist, vrijwilligers en beroepskrachten van VWMN. Gezamenlijk gebruikten zij de maaltijd waarbij iedereen iets mee had gebracht uit het eigen land. De sfeer was optimaal. Op 20 juni is er weer zo'n bijeenkomst.
Een indruk van de lunch die VWMN eerder dit jaar hield. Op de foto nieuwkomers, andere inwoners van Zeist, vrijwilligers en beroepskrachten van VWMN. Gezamenlijk gebruikten zij de maaltijd waarbij iedereen iets mee had gebracht uit het eigen land. De sfeer was optimaal. Op 20 juni is er weer zo'n bijeenkomst. (Foto: )

Internationale dag van de vluchteling

Op 20 juni is het Internationale Dag van de Vluchteling.

Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland (VWMN), locatie Zeist, organiseert in het kader van deze dag een kennismakingslunch voor vluchtelingen die afgelopen jaar in Zeist zijn komen wonen. Maar ook inwoners van Zeist die daar belangstelling voor hebben zijn van harte welkom. De maaltijd vindt plaats in het restaurant van het Bigagebouw aan de Thorbeckelaan in Zeist.

Vluchtelingenwerk in Zeist nodigt voor de bijeenkomst vluchtelingen uit die zich de afgelopen tijd in de stad hebben gevestigd. Zij hebben nu een woning, zijn uit het asielzoekerscentrum en hebben een verblijfsvergunning.
Tijdens de lunch kunnen ze in contact komen met andere vluchtelingen of Zeistenaren.

VWMN locatie Zeist probeert twee keer per jaar zo'n kennismakingslunch te organiseren. In januari werd er ook samen gegeten en dat was toen een groot succes. Op 20 juni wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het lot van vluchtelingen.
In Nederland wordt op 20 juni onder meer op de stations van de vier grote steden het evenement "Bakkie-doen" gehouden. Vluchtelingen daar schenken dan koffie voor voorbijgangers en proberen tegelijk een gesprek aan te knopen. Het gaat daarbij om het zoeken van verbinding tussen mensen. Dat is ook het doel van de Zeister kennismakingslunch. VWMN ontmoet u graag op 20 juni!

Meer berichten