Bomenkap in de gemeente Zeist

De komende maanden worden er bomen gekapt in de gemeente Zeist. Elk jaar kapt de gemeente een aantal bomen. Dit keer gaat het om bomen die een risico vormen omdat ze ziek of dood zijn. De bomenkap vindt plaats door de gehele gemeente Zeist in de periode juli tot september. Op de te kappen lijst staan 108 bomen.

Doorgaans kapt de gemeente in het voor- en in het najaar en probeert dat zoveel mogelijk buiten het broedseizoen te doen. Deze zomer ontkomt de gemeente er echter niet aan om ook in de zomer bomen te kappen. Dit heeft te maken met de inspecties op de bomen. Als blijkt dat een boom zo slecht is dat hij een gevaar vormt voor zijn omgeving dan wordt zo'n boom zo snel mogelijk verwijderd. Daarbij kapt de gemeente ook een aantal kleine bomen. Deze bomen zijn doodgegaan, overwegend door de droogte.

Op iedere boom in de gehele gemeente vindt één keer in de drie jaar een visuele controle plaats. is om in de gaten te houden hoe de bomen erbij staan en om te bepalen of 'ingrijpen' nodig is. Denk daarbij aan snoeien, boomveiligheidsmaatregelen of nader onderzoek. Hiermee voldoet de gemeente aan onze zorgplicht voor bomen.

Wilt u meer informatie over welke bomen gekapt worden, dan kunt u kijken op https://www.zeist.nl/inwoner/afval-bomen-en-milieu/groenonderhoud/. Wilt u meer informatie dan de bomenkaplijst op de website van de gemeente biedt, dan kunt u bellen met de gemeente op 14 030 en vragen naar dhr. Van Dam.

Meer berichten