persbericht verslag informatieavond bewoners over Afscheid van Aardgas op 13 juni

Persbericht

Ruim 85 bewoners bezoeken avond 'Afscheid van Aardgas'

De informatieavond van Mijn Groene Huis over afscheid van aardgas, donderdagavond 13 juni in theater De Klinker, trok meer dan 85 bezoekers. Onder de bezoekers waren niet alleen bewoners die al graag aan de slag willen, ook huiseigenaren die zich zorgen maken over de kosten en mensen die van mening zijn dat Zeist en Nederland voor de troepen uit lopen. Wethouder Catsburg nam veel tijd om in te gaan op de zorgen en kritische geluiden. En de sprekers na hem hebben inzicht gegeven in wat er komt kijken bij de overgang naar een aardgasvrij huis.

Wouter Catsburg vertelde dat de gemeente, in overleg met de bevolking, in de komende jaren voor elke wijk een transitieplan gaat maken. Uiterlijk in 2021 moet er een eerste beeld zijn van wanneer welke wijk aardgasvrij wordt. Ook moet dan voor iedere wijk zijn ingeschat welke alternatieve wijze van verwarmen voor die wijk de meest kansrijke oplossing is. Die inschatting is niet definitief.

Wouter Catsburg: "Er zullen ook andere vormen van gas komen, zoals biogas of waterstof".

Op de verontruste vraag of we in Zeist nu alle gasleidingen gaan weghalen, antwoordde Catsburg met een geruststellend 'nee': "Er zullen ook andere vormen van gas komen. Dat kan biogas zijn of waterstof. Voorwaarde is wel dat ze duurzaam zijn. Welke oplossing voor welke wijk wordt gekozen, is dus nog niet bekend. Maar duidelijk is wel dat we verschillende oplossingen naast elkaar nodig hebben om in de energievraag te voorzien. Dus zowel warmtenetten, als warmtepompen als duurzaam gas.

Reinier Pijnenburg: "Isoleren van de woning is in alle gevallen de eerste stap"

Programmamanager wijkaanpak Reinier Pijnenburg van Mijn Groene Huis toonde het huidige energiegebruik in Zeist. De eerste uitdaging is om dit met 52% omlaag te brengen. Dat is dan ook zijn oproep aan huiseigenaren: ga aan de slag met isoleren van je woning en andere maatregelen om je energievraag te beperken. Dat is goed voor je portemonnee en voor het comfort in je huis. Zijn tweede advies is om de ontwikkelingen in de eigen wijk te volgen. Komt er een collectief warmtenet of niet? Dat is mede bepalend voor de volgende stappen in jouw woning.

Jan van den Bremer: "Bezuinig niet op een goed, onafhankelijk advies"

Bij het verhaal van Jan van den Bremer was het muisstil in de zaal. Jan heeft zijn jarenvijftig woning in Hoge Dennen eerst in 10 jaar tijd energiezuinig gemaakt en vervolgens in drie jaar aardgasvrij. In die eerste fase heeft hij, mede door het plaatsen van PV-panelen, 93% op zijn stroomverbruik gereduceerd en 47% op zijn gasverbruik. Deze investeringen heeft hij al na vijf jaar terugverdiend. Daarna ging hij nog wat verder in besparingen en nam afscheid van aardgas. Zijn elektriciteitsverbruik ligt nu weer op het niveau van 15 jaar geleden, maar het is wel nu volledig aardgasvrij. Zijn totale energierekening is verder omlaag gebracht, zijn huis is nu CO2 neutraal en het comfort in huis is verder verbeterd. Jan sluit af met een tip: "Ga op zoek naar een goede onafhankelijke adviseur en laat deze een totaalplaatje maken. Dat kost je een paar honderd euro. Bezuinig daar niet op, dat verdien je weer terug."

Johan Varkevisser: "verduurzaming van de eigen woning is financieel veel aantrekkelijker dan sparen en zekerder dan beleggen"

Hoe ga je de investeringen in je huis financieren? De boodschap van Johan Varkevisser is: heb je eigen geld en kun je het missen, dan is dit de beste keus". Verduurzaming loont via een lagere energierekening én een stijgende woningwaarde. De eerste tekenen zijn er dat woningen met een beter energielabel ook daadwerkelijk een paar procent meer opleveren. Johan benadrukt dat de financieringsmogelijkheden snel veranderen. Op dit moment kun je gebruik maken van het Nationale Energie Bespaarfonds en van speciale leningen en aanvullingen op de hypotheek. Waarschijnlijk kun je binnenkort ook een gebouw gebonden financiering afsluiten. Verkoop je je huis, dan neemt de nieuwe eigenaar deze lening over.

Evelien Raap: "Mijn Groene Huis houdt je op de hoogte"

Coördinator van Mijn Groene Huis, Evelien Raap, sloot de avond af met de tip om gebruik te maken van de kennis die Mijn Groene Huis verzameld heeft. Via een bezoek aan het Energiecentrum op de Slotlaan 300, via een abonnement op de nieuwsbrief of via de website. Zie: www.mijngroenehuis.nu/aardgasvrij/

Er werd in de foyer van de theaterzaal nog lang over de avond nagepraat. En aangezien nog lang niet alles duidelijk is, zal dit de laatste bijeenkomst over afscheid van aardgas niet zijn.

Meer over de energietransitie is ook te vinden op www.zeist.nl/nieuweenergie.

Mijn Groene Huis

Mijn Groene Huis is onderdeel van Stichting Energie Zeist en dé onafhankelijke partij van Zeist die huiseigenaren helpt bij het zorgeloos duurzaam verbeteren van hun huis. Kijk voor meer info op: www.mijngroenehuis.nu en vind ons op facebook, twitter en instagram: mijngroenehuis

Meer berichten