Reconstructie Utrechtseweg: dinsdag 9 juli inloopavond

De gemeente Zeist gaat de veiligheid en doorstroming van de Utrechtseweg verbeteren. Daarom gaan twee kruisingen flink op de schop. Het gaat om de kruising met De Dreef/Kromme Rijnlaan en de kruising met de Jordanlaan. Wie meer wil weten, kan op dinsdag 9 juli tussen 17.30 uur en 21.00 uur binnenlopen in het gemeentehuis.

Tijdens deze inloopbijeenkomst zijn de ontwerpen voor beide kruisingen te zien en staan medewerkers van de gemeente klaar om vragen te antwoorden. Ook is er elk laatste kwartier van het uur een centrale presentatie en kan doorlopend een filmpje over de aanpassingen worden bekeken. Ook is het mogelijk om via een VR-bril 'rond te lopen' in de toekomstige situatie op beide kruisingen.

Voorbereiding

De afgelopen maanden is het ontwerp met iedere direct betrokkene van het project besproken en afgestemd: eigenaren, bedrijven, huurders en het Herman Jordan Lyceum. Soms is daar maatwerk uit voortgekomen en verwerkt in het ontwerp. Ook is het ontwerp afgestemd met de fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en hulpdiensten, die een strenge toetsing van het ontwerp hebben uitgevoerd.

Wat gaat er veranderen?

Ter hoogte van de kruising met De Dreef wordt de Utrechtseweg verbreed met twee rijstroken, Zeist uit. In samenwerking met de Provincie Utrecht wordt ook een fietstunnel aangelegd onder de Utrechtseweg, van de Kromme Rijnlaan naar De Dreef.

Bij de kruising Jordanlaan wordt de bushalte wordt verplaatst en verdwijnt de aparte busbaan. De huidige parallelweg wordt doorgetrokken naar de Schorteldoeksesteeg en wordt fietsstraat (auto te gast). Overstekende fietsers krijgen aanzienlijk meer opstelruimte en ter hoogte van het Lyceum komt in het fietspad een fietsrotonde.

Beide kruisingen krijgen nieuwe generatie verkeerregelinstallaties (verkeerslichten). Deze installaties communiceren continu met elkaar en met andere informatiebronnen, om zo de beste doorstroming te berekenen en veiligheid garanderen.

Door alle aanpassingen komt er extra ruimte vrij voor waardevol groen, waarmee de historische laanstructuur kan worden hersteld. Een groene en rustige entree bevordert bovendien de beperking van snelheid, wat de doorstroming ten goede komt. Ook wordt regenwater 'afgekoppeld', waardoor regenwater straks niet meer het riool in stroomt, maar via de bodem wegvloeit.

Een deel van de aanpassing van de kruising Utrechtseweg – Jordanlaan voert de gemeente Zeist in de zomer van 2019 uit, wanneer er geen fietsende scholieren zijn. Na de zomer van 2019 worden kabels en leidingen verlegd, waarna de overige aanpassingen in het nieuwe jaar kunnen worden uitgevoerd.

Meer berichten