Bijeenkomst op 1 juli over verkeersveiligheidsonderzoek Den Dolder

Al meer dan tien jaar lang speelt de vraag of de spoorwegovergang in Den Dolder afgesloten moet worden voor gemotoriseerd verkeer. Aanleiding is dat deze spoorwegovergang volgens ProRail tot de meest risicovolle overgangen van Nederland behoort. De situatie op de wegen in en rond het centrum van Den Dolder, in combinatie met de spoorwegovergang, noodzaakt tot nadenken. In 2017 is de gemeente gestart met een onafhankelijk onderzoek naar de consequenties van verschillende scenario's voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in het centrum en in Den Dolder.

Het onderzoek is nodig om te komen tot een gedegen besluit over welke maatregelen genomen kunnen worden om tot een verkeersveilige overweg te komen. Op maandag 1 juli houdt de gemeente Zeist een informatiebijeenkomst over de uitkomsten van het onderzoek.

Waar en wanneer

De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur in de Maria Christinakerk, Dolderseweg 123 in Den Dolder.

Programma en doel

Inwoners van Den Dolder krijgen dan een toelichting op het onderzoeksrapport van het bureau Goudappel Coffeng. Ook kunnen inwoners vragen stellen over het rapport. De gemeente geeft een toelichting op het verdere besluitvormingstraject en zal nauwlettend luisteren naar de vragen en opmerkingen, om deze mee te wegen in de besluitvorming. Na de informatiebijeenkomst neemt het college een standpunt in, dat via een raadsvoorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De raad besluit naar verwachting in oktober 2019.

Achtergrond bij onderzoek

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag wat de meest verkeersveilige situatie voor Den Dolder en de spoorwegovergang is, en welke maatregelen eventueel genomen moeten worden om dit te bereiken. Het onderzoeksrapport is te vinden op www.zeist.nl/vvodendolder.

Over de opzet van het onderzoek hebben het onderzoeksbureau en de gemeente overlegd met vertegenwoordigers van de Belangenvereniging Den Dolder en met een expertgroep. In de expertgroep zat onder andere de Fietsersbond.

Meer berichten