Persbericht Woensdag 3 juli informatieavond Huis ter Heide (West en verkeer)

Woensdag 3 juli informatieavond Huis ter Heide West en verkeer Huis ter Heide

In mei en juni hebben bewoners van Huis ter Heide kunnen meepraten over varianten voor de aanleg van de zogenaamde Glaxoweg en over actualisatie van het Programma van Eisen voor woningbouw in Huis ter Heide West. Tijdens een informatieavond op woensdag 3 juli presenteert de gemeente Zeist de uitgewerkte resultaten van beide avonden.

Het gaat daarbij om een voorstel voor de verkeersafwikkeling in Huis ter Heide en een geactualiseerd Programma van Eisen,. Deze voorstellen worden als input gebruikt voor het ontwerp van de nieuwe woonbuurten in Huis ter Heide West en Zuid. Dit wordt opgenomen in de nieuwe bestemmingsplannen die worden opgesteld hiervoor. De bijeenkomst op woensdag 3 juli begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en vindt plaats in de Diamantzaal van Woonzorgcentrum Vredenoord, Prins Alexanderweg 2 in Huis ter Heide

Besluitvorming en vervolg

Het college van burgemeester en wethouders neemt in de zomer van 2019 een besluit over de verkeersafwikkeling en de actualisatie van het Programma van Eisen. Vervolgens kan vanaf september 2019 een bestemmingsplan voor Huis ter Heide West opgesteld worden.

Daarnaast start ook de ontwikkelaar van Huis ter Heide Zuid met de uitwerking van zijn plannen. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente, omdat beide woningbouwlocaties dicht bij elkaar in de buurt liggen. Voor beide plannen wordt een aparte bestemmingsplanprocedure gevolgd: voor Huis ter Heide Zuid is de planning dat dit eind 2019/begin 2020 ter inzage komt, voor West zal dit een paar maanden later zijn.

Meer berichten