CBS Ichthus krijgt eerste erfgoedschild

Op woensdag 26 juni onthult wethouder Fluitman het eerste erfgoedschild. Tussen 12:00 uur en 12:30 uur krijgt Christelijke basisschool Ichthus aan de Nicolaas Beetslaan het eerste schild uit handen van de wethouder.

Het schild heeft als opdruk het gemeentewapen in de kleuren zwart en zilver. Het gebruik van het historische gemeentewapen onderstreept de cultuurhistorische betekenis van de monumenten waar het op hangt en geeft een 'eeuwigheidswaarde'. Het wapen is zelf ook Zeister erfgoed.

Zeister erfgoed

De gemeente is zeer rijk aan cultureel erfgoed: 1500 gemeentelijke monumenten, bijna 200 rijksmonumenten, 2 van rijkswege beschermde dorpsgezichten en 50 gemeentelijk beschermde structuren. Er zijn ook gebouwen die zelf geen monument zijn, maar wel een belangrijke collectie of archieven bevatten. Al dit cultureel erfgoed willen we goed beheren om het over te kunnen dragen aan de generaties. Veel eigenaren zijn er trots op dat ze Zeister erfgoed beheren.

Onthulling eerste schild
Op woensdag 26 juni ontvangt CBS Ichthus het eerste schild omdat het een rijksmonument is. Samen met de leerlingenraad zal wethouder Fluitman het schild op de gevel, naast de hoofdingang, van de school bevestigen.

Meer informatie over het erfgoedschild vindt u op www.zeist.nl/erfgoedschild.

Meer berichten