CLZ 110 jaar oud

Dit jaar bestaat het Christelijk Lyceum Zeist 110 jaar! Ter afsluiting van een feestelijke jubileumweek wordt er op zaterdag 21 september a.s. een grootse reünie gehouden in het schoolgebouw aan de Lindenlaan te Zeist. Alle oud-leerlingen en oud-docenten worden van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

De oorsprong van het Christelijk Lyceum Zeist ligt in de Betuwe, in Zetten. Daar werd de school in 1909 opgericht als christelijk jongensgymnasium, samen met een internaat voor zonen van hoofdzakelijk predikanten en artsen.

In 1918 verhuisde het gymnasium naar Zeist. In eerste instantie naar een zijvleugel van Slot Zeist, maar al in 1922 vestigde de school zich in het huidige gebouw aan de Lindenlaan 23.

Lange tijd werd de school voor een deel bevolkt door de bewoners van de internaten, voor een ander deel door leerlingen uit Zeist en omgeving. Sinds de sluiting van de internaten in 1981 is de school echter steeds breder en groter geworden. Anno 2019 is het CLZ een school voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, (tweetalig) havo en vmbo-tl, met maar liefst 1400 leerlingen. De school heeft een duidelijk regiofunctie, vooral wat betreft het tweetalig onderwijs.

Het CLZ kent een lange en brede geschiedenis, die zich zal weerspiegelen in de reünie van 21 september a.s. Het belooft een feestelijke dag te worden met een muzikaal, artistiek en uiteraard ook educatief karakter. Oud-leerlingen krijgen uitgebreid de gelegenheid herinneringen op te halen met schoolgenoten van destijds en om de foto te gaan met de klas van toen!

Oud-leerlingen en oud-docenten kunnen zich aanmelden voor deze dag via www.clzreunie.nl.

Meer berichten