Persbericht ‘Slotlaan mooiste winkelstraat van Nederland’

'Slotlaan mooiste winkelstraat van Nederland'

Dit en meer ambities staan verwoord in het Retailperspectief dat de gemeente Zeist presenteert. Het centrum van Zeist is in beweging, maar hoe kan het centrum van Zeist nóg aantrekkelijker worden voor mensen uit Zeist en omstreken? Door een unieke mix van winkels en diensten, met winkels die Zeist kernmerken omdat ze nergens anders op die manier aanwezig zijn. Door de winkels te concentreren in een kleiner gebied. Door het aanbod te richten op twee specifieke doelgroepen: jonge gezinnen en 55-plussers.

Dit, en méér, stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad in het Retailperspectief 'Centrum als de ontmoetingsplek van Zeist'. Het Retailperspectief is de gemeentelijke ontwikkelrichting voor een aantrekkelijk en goed functionerend centrum. Het maakt duidelijk waar de focus ligt. De gemeenteraad beslist na de zomer over dit perspectief.

Wethouder Sander Jansen: "Zeist heeft voor mij de mooiste winkelstraat met de Slotlaan en een ruim aanbod van winkels. Hier is de kwaliteit en het vakmanschap ten opzichte van omliggende plaatsen en ten opzichte van webshops goed vertegenwoordigd."

Compacter

Detailhandel met producten en diensten voor consumenten (ook wel 'retail') neemt de komende jaren landelijk nog met zo'n 20-25% af. Daarmee veranderen stadscentra van plekken om te kopen naar plekken om te verblijven. Onderwerpen die aan bod komen in dit perspectief zijn: hoe kom je tot een compacter winkelgebied waardoor het aanbod mooi op elkaar aansluit zonder dat er gaten vallen. En ook: hoe onderscheidt het Zeister centrum zich van andere?


Markt

Het centrum van Zeist is er voor iedereen. Uit consumentenonderzoek blijkt dat de markt op donderdag en zaterdag een publiekstrekker is. Daarnaast zit er enorm veel potentie onder de doelgroepen jonge gezinnen en 55-plussers. Deze groepen zijn al goed vertegenwoordigd in Zeist en wil de gemeente nog beter bedienen. Zij voelen zich aangetrokken tot de schaal van het centrum en de voorzieningen die er al zijn. Andere onderwerpen in het Retailperspectief zijn het verbeteren van parkeren, de kwaliteit van het aangezicht van het centrum en het versterken van de samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente.

"Een samenleving en een centrum zijn altijd in ontwikkeling, en daar moeten we continu op inspelen. Het centrum is nooit af. We werken op dit moment goed samen met ondernemers en vastgoedeigenaren. Dit vormt de basis om samen verder te bouwen aan het centrum als de ontmoetingsplek van Zeist", aldus Jansen.

Centrumregisseur John van Haaren, werkzaam voor stichting Hart van Zeist, laat weten: "Het is voor ondernemers en vastgoedeigenaren ontzettend belangrijk om te weten in welke richting het centrum van Zeist zich zal gaan ontwikkelen. Dit Retailperspectief geeft dit inzicht".

Meer berichten