persbericht: Apostolisch genootschap Zeist verhuist naar Austerlitz

Zeist – De religieus-humanistische levensbeschouwing 'Apostolisch Genootschap' heeft ruim 80 jaar in Zeist een gemeenschap. Na te zijn begonnen aan de Arnhemseweg trok het genootschap in 1969 in eigen nieuwbouw aan de Graaf Lodewijklaan. Toen dit pand te groot werd voor de gemeenschap verkocht het genootschap het in 2009, om vanaf dat moment een deel van het pand te huren. Door verdere ontwikkeling van de wijk Kerckebosch moet het gebouw straks plaatsmaken voor woningbouw. Hierdoor verhuist het Apostolisch genootschap vanaf augustus naar het 'Lokaal' in Austerlitz. Dit gebouw was tot 2015 in gebruik als als rooms-katholieke kerk en de komende tijd vinden hier vanwege de ook de meeste activiteiten van " het Trefpunt" plaats dat grondig verbouwd wordt. Op zondagmorgen zullen er levensbeschouwelijke bijeenkomsten worden gehouden en op maandagavond repeteert het kleine zangkoor. Het vertrek uit Zeist gaat gepaard met gemengde gevoelens: 50 jaar deelde en beleefde de gemeenschap er bemoediging, inspiratie en emotionele momenten zoals doopplechtigheden, huwelijkssluitingen en rouwbijeenkomsten. De samenwerking met 'Stichting Dorpshuis Austerlitz' is warm van start gegaan, de leden van het genootschap voelen zich van harte welkom. In de hal van het gebouw in Zeist stond een bronzen beeld met de titel 'ontmoeting'. Dit beeld krijgt een nieuwe plaats in Austerlitz, bij de voorgevel van het 'Lokaal'. Geïnteresseerden zijn op zondagochtend welkom op de Oude Postweg 137 (www.apgen.nl).

Meer berichten