Week van de burgemeester

Foto: Gemeente Zeist

Column burgemeester Koos Janssen -

Maandag 24 juni voer ik een netwerkgesprekje met een oud bestuurder. Ook verdiep ik me in de stand van zaken van en voortang in de ontwikkelingen rondom de kliniek in Den Dolder en de effecten daarvan op de leefbaarheid en veiligheid in directe en wijde omgeving. Er gaat geen dag voorbij zonder actie op of overleg over dit onderwerp. Aan het eind van de middag ga ik op felicitatiebezoek. Mevrouw Van Groningen viert haar honderdste verjaardag. De jarige, familie, vrienden en medebewoners maken het gezellig in de Amandelhof. 's Avonds komt het presidium van de gemeenteraad. We bespreken de planning van raadswerkzaamheden tot oktober dit jaar.

In de wekelijkse B&W-vergadering op dinsdag spreken we over de komende evaluatie van alle gerealiseerde plannen en genomen maatregelen in het centrum van Zeist in de afgelopen vier jaar. We stemmen in met de plaatsing in de openbare ruimte van digitale LED-schermen voor aankondigingen en informatie. Daarnaast overleggen we over een ontwikkelbeeld Groen en Landschap dat is opgesteld voor de zestien samenwerkende gemeente rondom stad Utrecht. 's Middags en 's avonds is er in de gemeenteraad volop debat. De gemeenteraad houdt beschouwingen over de jaarrekening 2018, de bestuursrapportage 2019 en de kadernota (de voorloper van de begroting) 2020. Het minder gunstige financiële perspectief, innovatie in de zorg en de jeugdzorg komen uitgebreid aan de orde. Dat geldt ook voor schuldhulpverlening, de Maaltijd van Zeist en duurzaamheid. Bijna alle aspecten van het leven in Zeist passeren de revue. Het wordt nog een heel gepuzzel de komende tijd om politieke wensen en mogelijkheden goed op elkaar af te stemmen.

Woensdag heb ik een cursus in het studieprogramma van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Het thema is Ontwikkel uw signaalgevoeligheid. Het gaat over non-verbale expressie bij jezelf en de ander, het bewustzijn hiervan en de wijze hiermee om te gaan. Leerzaam!

Donderdag overleg ik met medewerkers over democratie in Zeist en burgerparticipatie. We reflecteren op de ontwikkelingen in de samenleving, de politiek en ambtelijke organisatie. We gaan na of die ontwikkelingen in voldoende mate parallel lopen. Ook gaan we na op welke wijze de komende tijd op deze drie ontwikkelingslijnen sterker kan worden ingezet. Leren door te doen is ons motto. Vervolgens besprek ik met Fivoor en het ministerie van Justitie en Veiligheid de voortgang in verbetering van communicatie, informatie en samenlevingsgevoeligheid van de instelling. Kleine stapjes vooruit worden gezet. Ook bereid ik voor volgende week de selectiemiddag nieuwe kinderburgemeester voor. Veel kandidaten hebben zich gemeld. Halverwege de middag rijd ik naar Houten. Burgemeester Wouter de Jong neemt afscheid. Namens de Utrechtse collega's spreek ik hem hartelijk toe.

Vrijdag brengt de gemeenteraad van Nieuwegein een werkbezoek aan Zeist. Ook het college van B&W en de directie zijn erbij. Ook van onze kant bestaat de delegatie uit leden van de raad, het college en de directie. We spreken over democratie en burgerparticipatie. 's Middags werkbezoeken aan Binnenbos in Kerckebosch en woonwagencentrum Beukbergen in Huis er Heide. De ontmoeting geeft plezier en inspiratie, over en weer.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten