Persbericht benoeming nieuwe bestuurder Abrona

Huis ter Heide - Per 16 september 2019 is mevrouw Toke Piket de nieuwe bestuurder van Abrona. Zij volgt Jan Duenk op, die deze functie sinds 2011 vervult en per 1 januari 2020 met pensioen gaat. Toke Piket (1958) heeft zich in de selectieprocedure aan de raad van toezicht, de centrale cliëntenraad, centrale familieraad, ondernemingsraad en het managementteam laten zien als een bestuurder met een grote gedrevenheid vanuit de inhoud van de zorg en de positie van de cliënt en de familie. Met vertrouwen in de deskundigheid van medewerkers. Dit past goed bij de ambities en de Koers van Abrona: passende zorg en ondersteuning voor cliënten met medewerkers die met passie en professioneel hun werk doen. Toke Piket heeft ruime ervaring in de zorg. In de (verstandelijk) gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de thuiszorg en in de sector van de zorgverzekering. Ook heeft zij een aantal jaar als zelfstandig ondernemer gewerkt in interim management en organisatieadvies. Zij is nu bestuurder van De Waalboog in Nijmegen. Cliënten en bewoners van De Waalboog zijn ouderen met ouderdomsproblematiek, jonge mensen met dementie en mensen die palliatieve zorg nodig hebben. Toke Piket: "Ik kijk er naar uit om, samen met alle betrokkenen, te werken aan de kleine en grote dingen van iedere dag. De dagelijkse kwaliteit van leven, werken en zorg. Het omgaan met het arbeidsmarktvraagstuk en de complexer wordende zorg. Ik wil me richten op het verdiepen van de samenwerking met alle lokale en regionale partners, het uitbouwen van Abrona als expertisecentrum en het bieden van een inspirerende werkomgeving. Aandacht voor innovatie en nieuwe technologieën hoort daar natuurlijk ook bij."

Over Abrona

Abrona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in en nabij de provincie Utrecht. Wij bieden langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Met aandacht voor de cliënt en zijn of haar leefwereld. Met elkaar, voor elkaar www.abrona.nl www.werkenbijabrona.nl www.vriendenvanabrona.nl Noot voor de redactie: Voor meer informatie: Désirée Hoogstraten, bestu

Meer berichten