Persbericht: Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch Zeist verhuist per 1 augustus 2019

Zeist, 5 juli 2019. Vanaf 1 augustus heeft de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Kerckebosch een nieuw adres in de wijk. Zij verhuist van de Graaf Lodewijklaan 15 naar tijdelijke werkplekken die langs het opslagdepot staan op de hoek Hoog Kanje/Kerckeboschlaan. De WOM blijft hier nog zo'n drie jaar tot de vernieuwing van de wijk is afgerond. Het wijkkantoor van Woongoed Zeist verhuist mee. Het Apostolisch Genootschap verhuist naar Austerlitz en huurt het 'Lokaal' op de Oude Postweg 137 in Austerlitz.

Bereikbaarheid WOM
Vanaf 1 augustus is de WOM bereikbaar via 06-86822714 en per e-mail via info@kerckeboschzeist.nl.

Vernieuwing eind op weg
Voor de uitvoering van de vernieuwing van Kerckebosch richtten gemeente en Woongoed Zeist de Wijkontwikkelingsmaatschappij op. Na ruim 10 jaar is de eindstreep in zicht. De meeste flats in Kerckebosch zijn vervangen door woningen in verschillende typen en prijsklassen. De openbare ruimte is opnieuw ingericht met veel aandacht voor natuur en biodiversiteit. Overal in de wijk kom je kunst tegen, van lichtprojecties tot herinneringsbank en totempalen in het bos. Innovaties in duurzame oplossingen en schone energie kregen alle ruimte. Een aanpak die in april van dit jaar werd beloond met de prijs voor meest natuurinclusieve gebiedsontwikkeling.

Taken weer overdragen
Na de verhuizing is de WOM minder zichtbaar in de wijk. Ook het wijkinformatiecentrum verdwijnt. Stap voor stap draagt de WOM haar taken over aan de gemeente, Woongoed Zeist en Utrechts Landschap. Voor reguliere zaken als onderhoud aan groen, reparaties aan de weg en meldingen van zwerfvuil, kunnen mensen terecht bij het klantcontactcentrum van de gemeente. De WOM blijft verantwoordelijk voor het maken van inrichtingsplannen met de buurt, sloop, aanleg van wegen en aanplant van het groen.

Herontwikkeling Graaf Lodewijklaan 15
De laatste projecten zijn opgestart of staan in de startblokken. Dat geldt ook voor de locatie aan de Graaf Lodewijklaan waar maximaal 16 woningen komen. Hierover voert de WOM gesprekken met omwonenden. En er loopt een procedure voor wijziging van het bestemmingsplan van maatschappelijk naar wonen. De gemeenteraad neemt hierover eind 2019 een besluit.

Start sloop in oktober
Als voorbereiding op de sloop, start in augustus de asbestsanering van het gebouw aan de Graaf Lodewijklaan. Na de sloop in oktober zijn de werkzaamheden begin november klaar. Dit is volgens de wet Natuurbeheer van belang voor de vleermuizen die hier leven. In de nabije omgeving komen tijdelijke vleermuiskasten, tot oplevering van de nieuwbouw met een speciaal onderkomen voor vleermuizen.

Wijkvernieuwing Kerckebosch Zeist
De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Nieuwe of verbeterde voorzieningen komen in een bosrijke wijk waarin 800 – 1.000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types worden ontwikkeld, waaronder 58 prachtige vrije kavels. Voor de uitvoering van de plannen richtten de gemeente en Woongoed Zeist de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM) op.

Meer berichten