Persbericht: gemengd wonen project in Zeist West

Beter een goede buur, dan een verre vriend' luidt het gezegde. Met die insteek wordt in Zeist West het voormalige kantoorpand van Seyster Veste door woningcorporatie Woongoed Zeist verbouwd tot 32 appartementen. Hier wonen straks mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken én mensen die dat steuntje graag geven, samen in één gebouw.

De werkzaamheden lopen op schema en eind dit jaar of begin volgend jaar zijn de twee– en driekamerappartementen klaar. De helft van de bewoners bestaat uit mensen die begeleiding krijgen van de Tussenvoorziening, bijvoorbeeld omdat zij dakloos zijn geweest. Zij kunnen – met een klein beetje hulp – weer zelfstandig wonen. De andere helft zijn 'gewone' huurders die ervoor kiezen om met deze mensen samen te wonen.

Op andere locaties al erg succesvol
Het is niet het eerste gemengd wonen project waar de Tussenvoorziening bij betrokken is. In Utrecht zijn al meerdere locaties op deze manier bewoond. En erg succesvol. Nico Ooms van de Tussenvoorziening legt uit waarom. "Dit soort gemengd wonen projecten zorgen voor een stabiele omgeving. Mensen die wat hulp kunnen gebruiken, wonen langdurig samen met mensen die die hulp graag bieden en vormen een hechte gemeenschap. Voor iedereen een prettige leefomgeving en ook fijn voor de buurt."

Iets voor u?
U kunt zich al aanmelden als u interesse heeft. "We zoeken mensen uit Zeist die graag wat voor een ander doen," vertelt Sjoerd Deelstra van Woongoed Zeist. "Mensen die zich betrokken voelen bij hun medebewoners en buurt en de handen uit de mouwen steken. We vragen aan kandidaten om aan te geven wat ze trekt aan deze woonvorm. De woningen worden dus niet via de reguliere weg toegewezen, maar na een uitgebreide kennismaking en selectie." Mocht u zich hierin herkennen, kijk dan voor meer informatie op: www.woongoedzeist.nl/seyster-veste of www.tussenvoorzienining.nl/seyster-veste. Of neem contact op met Nico Ooms van de Tussenvoorziening, 06 202 419 03.

Meer berichten