Week van de burgemeester

Foto: Gemeente Zeist

Column burgemeester Koos Janssen

Maandag 1 juli ben ik op de voormalige vliegbasis Soesterberg, bij het monument van de militaire luchtvaart staan de viering van de verjaardag van de Koninklijk luchtmacht (1913) en de herdenking van de in het afgelopen jaar overleden militairen en medewerkers centraal. De 'missing man' formatie, uitgevoerd door vier F-16's, vormt een indrukkend eerbetoon. 's Middags overleg ik met Priscilla de Vries, basisteamchef politie. De besproken incidenten variëren van internetmisbruik tot een zedenkwestie, van horecageweld tot hennepteelt. Elke dag samen werken aan veiligheid.

In de B&W vergadering op dinsdag nemen we besluiten over investeringen in de velden en verlichting op sportpark Blikkenburg-Oost voor voetbalvereniging FZO en Patria. Ook stemmen we in met het beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. We bespreken de prestatie-afspraken met de woningcorporaties, maatschappelijke opvang en beschermend wonen en de regionale energiestrategie. 's Middags vindt er collegiaal overleg plaats met de colleges van B&W van De Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Thema is de ontwikkeling van de regionale samenwerking. Ook ga ik op bezoek bij het echtpaar Tellez, dat zestig jaar is getrouwd. Met veel plezier wonen ze al geruime tijd in Kerckebosch.

Woensdag spreek ik met een medewerker over het beeldend kunstwerk bestemd voor woonwagencentrum Beukbergen, dat bij kunstenaar Gijs Assmann in ontwerp is. Ook spreek ik met twee inwoners van Den Dolder die zich ernstig zorgen maken over leefbaarheid en veiligheid. 's Middags is de selectie van de nieuwe kinderburgemeester van Zeist. Uit achttien kandidaten wordt Melief Winter geselecteerd. Zij is tien jaar oud. Op 17 september is in de gemeenteraadsverkiezing de officiële installatie.

Donderdag voer ik een gesprek met een kandidaat die zich oriënteert op het burgemeestersambt. Ook spreek ik met een medewerker over twee nieuwe wetten die voor ons werk van belang zijn, de wet verplichte geestelijke gezondheidzorg en de wet zorg en dwang. Met het secretariaat van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen verken ik de werkzaamheden voor de komende tijd. In het najaar organiseert het Platform samen met Staatsbosbeheer een symposium op Kasteel Groeneveld in Baarn. Met Heleen van Dijk griffier van De Fryske Marren, praat ik bij over landelijke initiatieven op het vlak van de lokale democratie. Aan het eind van de dag maakt het college van B&W kennis met nieuwe medewerkers. De ontmoeting is springlevend, elkaar over en weer bevragen over onze rol en betekenis.

Op vrijdag passeren vele onderwerpen de revue. Ik bereid de komende week voor, maak kennis met een hoogleraar en spreek over leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Ook praat ik met de gemeentesecretaris René Grotens over de organisatieontwikkeling.

Zaterdagochtend fiets ik naar Amandelhof aan de Arnhemse Bovenweg. Het echtpaar Van Hezik is vijfenzestig! jaar getrouwd. De familie is in verschillende generaties aanwezig. Deze mijlpaal wordt goed gevierd.

Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden