'Daar zult u het mee moeten doen!'

'Daar moet u het mee doen!', is het met verheven stem uitgesproken mantra van de voorzitter van de gemeenteraad van Zeist, nadat een hakkelende wethouder nog niet een begin van een antwoord heeft gegeven op een kritische vraag van een raadslid. Overdonderd door dit verbale geweld, haakt meestal het raadslid af, waardoor over de meest heikele kwesties niet doorgepraat wordt. Daardoor blijven lokale knelpunten bestaan, terwijl bestuurders, politici en ambtenaren van hun reces genieten en de bezorgde burgers in verwarring en met oplopende frustraties achterblijven. Tijd voor bezinning op de ontstane situatie. 

Afsluiting Korte Steynlaan leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties

Sinds 28 januari 2019, al weer bijna een half jaar, is er een onverantwoorde verkeerssituatie ontstaan ten gevolge van de afsluiting van de Korte Steynlaan. Eerst met een gesloten-verklarings-bord, later met een bord voor eenrichtingsverkeer. Het bijbehorende verkeersbesluit is pas later gepubliceerd en heeft geleid tot stevige bezwaarschriften. De coalitiepartijen in de gemeenteraad relateren deze verkeersmaatregel aan het centrumplan en willen de gevolgen daarvan integraal evalueren. De Korte Steynlaan-afsluiting staat geheel los van de centrumperikelen en is er later ingerommeld. Ondertussen stapelen voor burgers en ondernemers de problemen zich op. Winkels worden onbereikbaar en bewoners kunnen niet meer bij hun huisadres komen. De route naar huis wordt zo'n 5 kilometer langer en loopt via de Lindenlaan, die totaal ongeschikt is voor doorgaand verkeer. Er ontstaan levensgevaarlijke situaties. Terecht dat vanuit het Lyceumkwartier hier bezwaar tegen aangetekend is.

Lokale politici ondermijnen democratie

Veel Zeistenaren hebben hun groeiende onbehagen op een uiterst nette manier onder woorden gebracht via een petitie, een heel beschaafde protestdemonstratie, sociale media en in rechtstreeks contact met lokale politici. Het kan niemand ontgaan dat hier een groot knelpunt ligt, dat een snelle oplossing vraagt. Iedereen met een politieke antenne snapt dat hier iets aan gedaan moet worden. Maar dat gebeurt niet, ondanks de motie van Karst Schuring (PvdA) en de kritische vragen van Carlo Fiscalini (NDZ) en de pogingen van Roy Luca (Seyst.nu). Vertegenwoordigers van de coalitie-partijen (VVD, Groen Links, CDA en CU/SGP) halen vol onbegrip hun schouders op en bazelen over een 'integrale verkeersevaluatie', terwijl de daarvoor benodigde nulmeting ontbreekt. In overleg blijken raadsleden zich te verschuilen achter het college van B&W, die op hun beurt zeggen slechts raadsbesluiten uit te voeren. Ambtelijke 'verkeersdeskundigen' doen hun zegje en verwijzen naar vertegenwoordigers van wijkverenigingen, die de ongewenste situatie zouden hebben gewenst. Iedereen vindt er het zijn/hare van, niemand is verantwoordelijk. Na alle commotie presteert een prominent raadslid het te verklaren 'dat de gemeenteraad dit heeft besloten en dat de bezorgde burgers zich daarbij neer moeten leggen.' Als er iets de democratie ondermijnt, dan is dat het wel.

Fijne tijd! 

Ondertussen breekt de vakantie-periode aan en staat het politieke circus stil. Vanaf 3 augustus gelden de gereduceerde parkeertarieven van € 1,00 per 4 uur in het centrum en de terechte hoop is dat het centrum van Zeist meer bezoekers gaat trekken. De nog voortdurende afsluiting van de Korte Steynlaan werkt dan niet echt mee om de uitgaande bezoekersstroom af te wikkelen. Voordat onze bestuurders en politici Zeist verlaten voor hun vakantie, zouden zij dit prangende knelpunt bij voorrang moeten oplossen. Als dat niet lukt, is het nodig om tijdens de mogelijke wandelvakantie in het glooiende Engelse landschap de vraag te stellen of zij wel de aangewezen personen zijn om Zeist te besturen. Daar zult u het mee moeten doen. 

Piet M. Oskam

Meer berichten