Uitgangspunten Begroting 2020 Zeist vastgesteld

Laatste Raad voor de zomer met veel onderwerpen

De financiële vooruitzichten voor de gemeente Zeist zijn verslechterd. Daardoor wordt het lastig om de begroting van volgend jaar sluitend te maken. De uitgangspunten voor die begroting zijn vastgelegd in de Kadernota 2020. Op 9 juli stelde de Raad de uitgangspunten vast, na aanpassing op een aantal punten:

- Op voorstel van PvdA en Seyst.nu besloot de raad om het geld voor de zorg voorlopig nog apart te houden van de rest van de begroting. Het zogenaamde gesloten systeem voor het Sociaal Domein wordt daarom nog voor 3 jaar in stand gehouden. Zij kregen voor deze aanpassing steun van GroenLinks, D66, van NDZ (verdeeld) en de SP.

- Het CDA stelde voor om de spelregels die het college heeft opgesteld om tot een sluitende begroting te komen nu nog niet vast te stellen. Het college moet eerst met een beter uitgewerkt voorstel komen. Alle partijen – behalve de VVD - gingen mee in dit voorstel.

- Een oproep van GL en de SP voor extra aandacht voor armoedepreventie in de begroting van volgend jaar kon ook op steun rekenen van de andere fracties, met uitzondering van de VVD.

Meer berichten