Foto: Mitch Huisman

Week van de burgemeester

Column burgemeester Koos Janssen

Maandag 8 juli heb ik een burgemeestersoverleg over de samenwerking tussen gemeenten in het gebied rondom de stad Utrecht. We spreken over de kwaliteit van samenwerking, besluitvorming, democratische inbedding en professionele ondersteuning. De samenwerking ontwikkelt zich van samen plannen maken naar samen plannen realiseren. Ook woon ik een vergadering bij van de Veiligheidsregio Utrecht. We bespreken de effecten van de energietransactie op veiligheid. Windmolens, zonne-energie, batterijen en accu's en bijvoorbeeld geothermie en biomassa brengen nieuwe en vaak onverwachte veiligheidsrisico's met zich mee.

In de B&W-vergadering op dinsdag spreken we over de voortgang van de realisatie van een paviljoen in het Walkartpark. Andere onderwerpen van overleg zijn de spoorwegovergang in Den Dolder, de digitale informatieborden bij de invalswegen en maatregelen voor een betere afvalscheiding. De lunchtijd besteden we op Slot Zeist. De architect licht de plannen toe voor de renovatie en herinrichting van de (rechter)vleugel van het Slot. We bekijken de huidige ruimten voor exposities, brasserie en andere ontmoetingen. In het najaar starten de (ver)bouwactiviteiten. We zijn er enthousiast over. 's Avonds komt de gemeenteraad bijeen. De raad neemt besluiten over de jaarrekening 2018, de tussenrapportage 2019 en de aanzet voor de begroting 2020. Ook vallen beslissingen over de werkwijze Maaltijd van Zeist, de Inclusieve Samenleving en een routekaart nieuwe energie Zeist. De raadsvergadering vindt haar voortzetting op donderdagavond.

Woensdag heb ik een vraaggesprek met Yolanda de Koster, redacteur van het vakblad Binnenlands Bestuur. Het gaat over middelgroot als ideale maat voor een gemeente. Het netwerk middelgrote gemeenten, M50, waarvan ik landelijk voorzitter ben, telt inmiddels ruim veertig leden.

Donderdagmiddag is er een actieve, sportieve en recreatieve personeelsmiddag op de Campus van de KNVB. Door de talkshow Zeist Draait Door leren we elkaar beter kennen en uitvragen over elkaars rol en betekenis voor de Zeister samenleving. Samenspel en talentontwikkeling gaan hand in hand. 's Avonds is de voortzetting van de raadsvergadering van dinsdag. De raad neemt besluiten over de verkoopprijs van starterswoningen in Austerlitz en de parkeertarieven aan de Kerkweg in Zeist. Vanaf 1 augustus zijn de parkeertarieven, ook in een aantal garages, tijdelijk verlaagd. Het is onderdeel van een promotiepakket Winkelen in Zeist.

Vrijdagochtend heb ik een interview met Michiel van Reuselaar van de Telegraaf. Het gaat om een nieuwe rubriek, de zomer van de burgemeester. Binnenkort verschijnt het. Vervolgens heb ik een werkbespreking over het thema zorg en veiligheid. Na de zomer start er een regionale taskforce van 39 gemeenten, politie, zorgorganisaties en openbaar ministerie.

Het doel is bij te dragen aan stabiliteit in het leven van mensen met onbegrepen gedrag. Daarna voer ik overleg over de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid op en rondom het terrein van de W.A. Hoeve in Den Dolder. Soms gaan dingen mij te langzaam.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten