Bijeenkomst 'Zeist Inclusief: Actieplan LHBTI' levert concrete wensen en behoeften op.

Woensdagavond 10 juli 2019 organiseerde de gemeente Zeist in samenwerking met COC Midden Nederland en Art.1. Midden Nederland de bijeenkomst 'Zeist Inclusief: Actieplan LHBTI'.

Wethouder Laura Hoogstraten benadrukte in haar welkomstwoord het belang van deze avond voor het tot stand komen van een actieplan LHBTI. Simon Timmerman, voorzitter COC Midden Nederland gaf uitleg over het COC en de opzet van de bijeenkomst.

Initiatiefnemers voor de bijeenkomst 'Zeist Inclusief', Ans Pereboom (raadslid GroenLinks) en Angela Bransen (raadslid VVD), beiden ook een van de gespreksleiders, kijken terug op een mooie bijeenkomst en waren verrast over de opkomst en diversiteit van de aanwezigen.

In kleine gespreksgroepen werden ervaringen gedeeld en behoeften verzameld over de vijf thema's: veiligheid en zichtbaarheid, zorg en welzijn, onderwijs, sport en cultuur, jongeren en ouderen. De uitkomsten uit de groepsgesprekken werden aan het eind door iedere groep teruggekoppeld. Eén van de wensen vanuit de aanwezigen is het organiseren van een veilige ontmoetingsplek. Dit punt en de andere zullen samen het uitgangspunt zijn voor het opstellen van een 'actieplan LHBTI' Zeist. Samen met inwoners uit de LHBTI doelgroep, maatschappelijke stakeholders, COC Midden Nederland en Art.1 Midden Nederland gaat de gemeente Zeist in de komende periode hiermee aan de slag.

Na afloop spraken leden uit de doelgroep en een van de maatschappelijke stakeholders al over een eerste ontmoetingsbijeenkomst LHBTI.

Meer berichten