Wethouder Laura Hoogstraten overhandigt het eerste ongehinderd Certificaat uit aan De Brink.
Wethouder Laura Hoogstraten overhandigt het eerste ongehinderd Certificaat uit aan De Brink. (Foto: Mel Boas)

Iedereen kan meedoen op de Kinderboerderij

Een Zeist waarin iedereen volop mee kan doen. Ook inwoners met een kwetsbaarheid, zoals een lichamelijke of geestelijke beperking, psychische problematiek, of (chronische) ziekte. Dat is de ambitie die de gemeenteraad onlangs vaststelde. De Kinderboerderij is één van de eerste zichtbare resultaten van die ambitie: ze ontving woensdag 17 juli als eerste het keurmerk Toegankelijkheid.

Dit keurmerk toont aan dat een gebouw er geheel op is gericht om iedereen mee te laten doen. Het is toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking of ziekte, maar ook voorbereid op bezoekers met een geestelijke of psychische beperking. De kinder- en zorgboerderij is op die manier ingericht. Zo hebben zij een toegankelijke route, toilet en zijn de ruimten goed bereikbaar. Maar ook zijn de mensen die er werken toegerust om met alle verschillende groepen om te gaan.

Wethouder Laura Hoogstraten: "Terecht en goed dat de Kinderboerderij als eerste dit certificaat heeft ontvangen. Ik nodig andere organisaties en ondernemers uit om eens te komen kijken om zich te laten inspireren wat 'Meedoen in Zeist' kan betekenen."

Meedoen in Zeist

Het gemeentebestuur van Zeist vindt het belangrijk dat iedereen in Zeist kan meedoen. Dat betekent dat iedereen in staat is om helemaal en op voet van gelijkheid met anderen, mee te doen met alles wat er in onze gemeente plaatsvindt: werk, sport, onderwijs, zorg, vervoer, uitgaan, cultuur, winkelen, recreëren, enzovoort. Om daar voor te zorgen, heeft de raad 9 juli een plan vastgesteld waarin staat waar de gemeente in eerste instantie mee van start gaat. De ambitie is immers omvangrijk en niet alles kan in één keer worden aangepakt. Dat plan, de zogeheten 'inclusieagenda', wordt uitgevoerd onder de noemer 'Meedoen in Zeist'.

De gemeenteraad heeft besloten de komende periode aan de slag te gaan met onder meer 'meedoen' in het onderwijs, 'meedoen' op de Zeister arbeidsmarkt en het realiseren van voldoende toegankelijke toiletten in het centrum van Zeist. Ook wordt een testteam samengesteld. Verder wil de gemeente het goede voorbeeld geven door te zorgen dat 'meedoen' eenvoudiger wordt bij alles wat er onder het dak van het gemeentehuis gebeurt.

De komende jaren kiest de gemeente steeds nieuwe onderwerpen om aan te werken, samen met vele partners in Zeist. In aanloop naar dit besluit heeft de gemeente rond een aantal thema's in beeld gebracht hoe makkelijk of moeilijk het op dit moment voor iedereen is om mee te doen.

Ondernemers, inwoners of anderen die meer willen weten over hoe ze kunnen bijdragen aan 'Meedoen in Zeist' of aan de gekozen prioriteiten, kunnen zich melden via mailadres meedoen@zeist.nl.

Meer berichten