Autoverkeer niet meer over spoorwegovergang Den Dolder

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de spoorwegovergang in Den Dolder in de toekomst alleen nog open te houden voor fietsers en voetgangers. Het autoverkeer wordt omgeleid via de provinciale weg. Het centrum van Den Dolder krijgt een nieuwe inrichting, waarin het verblijven centraal staat. Met dit voorstel volgt het college het advies van een onafhankelijk bureau dat onderzoek heeft gedaan naar de meest verkeersveilige oplossing voor Den Dolder. De gemeenteraad behandelt het voorstel van het college na de zomervakantie.

Wethouder Sander Jansen: "We hebben als college geworsteld met dit besluit. Het is een dilemma. Aan de ene kant beseffen we dat dit besluit een impact heeft op Den Dolder waar niet iedereen blij mee is, omdat de auto in sommige gevallen moet omrijden. Aan de andere kant neemt de verkeersveiligheid toe en ontstaan er kansen om het wonen en verblijven in het centrum te verbeteren." Aanleiding voor het besluit van het Zeister college vormt de jarenlange discussie over de veiligheid op de spoorwegovergang. Volgens ProRail is de spoorwegovergang in Den Dolder een van de meest risicovolle overgangen in Nederland en ze wil deze om die reden afsluiten. In 2011 heeft de raad om een aanvullend onderzoek gevraagd om na te gaan wat de meest verkeersveilige situatie is voor Den Dolder.

Op 1 juli zijn de resultaten van het verkeersveiligheidsonderzoek gepresenteerd aan de Dolderse samenleving. De drukbezochte bijeenkomst liet een diversiteit aan opvattingen zien onder inwoners en ondernemers. Zo wordt de verkeersituatie zowel veilig als onveilig gevonden, het gedrag van mensen wordt als gevaarlijk gezien, er is een gevoel van onveiligheid bij verkeersgebruikers, er is een te groot risico op een ongeval tussen trein en auto en er zijn zorgen over de verkeersafwikkeling voor vrachtverkeer en bussen. Jansen: "Het college beseft dat het een standpunt inneemt over een onderwerp met vele aspecten. We moeten in deze lastige afweging een keuze maken die alles afwegende uiteindelijk in het belang is van Den Dolder. Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid gaan zo hand in hand."

Kortsluitroute

Als de raad instemt met het voorstel, komt er een nieuwe 'kortsluitroute' voor auto's. Het plan is om de Andreas Foxlaan door te trekken tot de provinciale weg (N238). Auto's kunnen dan tussen Den Dolder noord en zuid pendelen via een omrijroute van gemiddeld ongeveer een kilometer. De precieze uitvoering van de kortsluitroute moet nog worden uitgewerkt.

Tussen de Tolhuislaan en sportclub DOSC is eind 2017 een tunnel onder het spoor geopend, voor fietsers, voetgangers en bromfietsen.

De spoorwegovergang in het centrum blijft open voor fietsers en voetgangers. De overgang kan voor hen overzichtelijker en veiliger worden ingericht, doordat de auto's van de overgang worden geweerd. Jansen: "Het is ook belangrijk om de auto's daar te weren, omdat een botsing van een trein tegen een auto op die plek extra slachtoffers kan eisen onder de mensen die zich rond die overgang bevinden."

Kansen voor centrum

Het college ziet ook kansen voor het centrum wanneer de spoorwegovergang voor het doorgaand autoverkeer wordt afgesloten. Het centrum kan dan worden ingericht als een gebied waar het prettig verblijven is. Automobilisten met bestemming centrum zijn er nog steeds welkom. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor om samen met inwoners en ondernemers te onderzoeken hoe het verblijfsklimaat in het centrum verder kan worden versterkt.

Als de gemeenteraad instemt met de afsluiting voor autoverkeer, betaalt ProRail de kosten van de fietstunnel, de afsluiting van de spoorwegovergang en de kortsluitroute voor auto's.

Meer informatie op de site

Het onderzoeksrapport, een verslag van de bijeenkomst van 1 juli, en het voorstel dat het college aan de raad doet, zijn te vinden op www.zeist.nl/vvodendolder.

Meer berichten