Persbericht: Buurtbewoners maken kennis met Fivoor

Tijdens de open avond van Fivoor op donderdag 18 juli opende de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Den Dolder de deuren voor buurtbewoners. Fivoor streeft naar meer openheid en transparantie om de relatie met de inwoners van Den Dolder te verbeteren. De ruim 40 belangstellenden zagen in dit kader met eigen ogen hoe de kliniek op de Willem Arntsz Hoeve er van binnen uitziet.

Manager van de kliniek Sophie Koek trapte de avond af met een uitleg over de forensische zorg. Ook lichtte zij toe welke patiënten worden behandeld en op welke manier dit gebeurt. Ervaringsdeskundige Manuel vult haar aan door zijn persoonlijke verhaal te vertellen. Manuel is ruim vier jaar geleden begonnen als vrijwillig ervaringsdeskundige. Dit is iemand die die zelf psychiatrisch patiënt is geweest en die nu patiënten ondersteunt in hun herstel. "Het gesprek aangaan vanuit herkenning geeft een heel ander gesprek".

Naast Manuel deed ook een patiënt uit de kliniek zijn verhaal. Hij vertelt hoe hij na een oorlogsverleden met psychiatrische klachten bij Fivoor terechtkwam. Ook bedankt hij zijn behandelaren voor de tijd en aandacht die zij hem gegeven hebben. Hij geeft echter aan de negatieve reacties van buurtbewoners te begrijpen. Binnenkort start hij met de Mbo-opleiding tot verpleegkundige.

Na afloop van de introductie gingen de aanwezigen uiteen in vier groepen. Men kon kiezen uit een rondleiding door de kliniek of een wandeling over het terrein samen met een buurtcoach. Ook konden deelnemers een sessie muziektherapie volgen of meedoen aan een workshop 'hoe om te gaan met verwarde personen'. Als belangrijkste tip kregen zij mee om contact te maken en vanuit verbinding het gesprek aan te gaan.

Na de zomer wordt een soortgelijke avond georganiseerd bij behandelcentrum Wier op hetzelfde terrein in Den Dolder. Ook staat dan een burendag gepland, waarop alle buurtbewoners van harte welkom zijn.

Meer berichten