Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Door burgemeester Koos Janssen

Maandag 15 juli leg ik, samen met medewerkers, de laatste hand aan het Veiligheidsplan Zeist 2020-2023. Voor bespreking en besluitvorming in de tweede helft van dit jaar gaat het op weg naar openbaar ministerie, college van B&W en gemeenteraad. Speerpunten zijn onder andere zorg en veiligheid, ondermijning en internetcriminaliteit. Aan het eind van de ochtend ga ik op condoleancebezoek bij mevrouw en familie Visser in Lommerlust. Leo Visser is op 94-jarige leeftijd overleden. Leo is oud-medewerker en heeft tot op hoge leeftijd veel deskundig vrijwilligerswerk gedaan op het gebied van historie en monumenten. Rond het middaguur ontmoet ik twee moedige mensen. Samen met politiechef Priscilla de Vries bedank ik hen voor hun inzet en zorg voor een medemens na een zeer ernstig auto-ongeval. 's Middags spreek ik op een inspiratiebijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van medewerker Gelinde Groeneveld. Ik reflecteer op eigenheid, vakkundigheid en de betekenis van taal. 's Avonds ga ik samen met (wijk)wethouder Marcel Fuitman op pad om te spreken met bewoners van het appartementengebouw Beverburg in Kerckebosch. Onlangs is daar brand geweest; een heftig incident dat lang duurde. Deze gebeurtenis is de mensen niet in de koude kleren gaan zitten. Voor de woningbouwcorporatie Woongoed, de brandweer en gemeente is er nog meer nazorg te doen.In de B&W-vergadering op dinsdag nemen we besluiten over de spoorwegovergang in Den Dolder, inburgering van nieuwkomers, de bereikbaarheid van Austerlitz en de evaluatie van de brede sociale visie. Ook spreken we verder door over burgerparticipatie. Het is hierbij van belang dat de maatschappelijke, de democratische en de (ambtelijke) organisatieontwikkelingen min of meer parallel lopen.

Woensdag bereid ik een werkbezoek voor van staatssecretaris Paul Blokhuis. Hij komt in november. Thema is stabiliteit in het leven van mensen met onbegrepen gedrag. De Zeister praktijk staat centraal. 's Middags woon ik de feestelijke presentatie bij van het boek Buitenplaats-Hotel-Kasteel Kerckebosch. De directie van het Kasteel en de Zilverkamer Zeist hebben de publicatie mogelijk gemaakt. Hulde aan de schrijver Johanna Muis en Pierre Rhoen en anderen. Het is prachtig. Aansluitend heb ik overleg met de politie. Vooral het uitgaansleven, drugs en huiselijk geweld komen aan de orde.

Donderdag praat ik met twee inwoners die veel sociale- en gezondheidsproblemen hebben. Op bewonderenswaardige wijze proberen ze hier samen doorheen te komen. Het zijn enorme doorzetters. In het goede gesprek verkennen we verder perspectief. Daarna is er basisteam driehoeksoverleg. De samenstelling hiervan is openbaar ministerie, politie en gemeenten (Bunnik, Leusden, Woudenberg en Zeist). We spreken over motorclubs, vuurwerk, verbod gezicht bedekkende kleding, magneetvissen en lachgas. 's Avonds is de gezellige afsluiting van het raadsseizoen bij het Klimbos Dijnselburg. Een aanrader!

Op vrijdag komt het zomerreces dichterbij. Ik doe diverse interne werkzaamheden. Ook ga ik bij de honderdjarige heer Wieriks op bezoek. Hij woont in Villa Hoefstaete in Bosch en Duin. Daarna fiets ik naar huis; de vakantie tegemoet. Ik wens u allen een fijne zomertijd.

Koos Janssen
jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten