Spectaculaire opening terras Golfclub Bunnik

Zondag 1 september zal het nieuwe terras van Golfbaan Kromme Rijn worden geopend tijdens een spectaculaire 'Beat the Pro'-wedstrijd. De opening markeert een groot aantal aanpassingen en vernieuwingen van de baan die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, nodig om de veranderingen in de golfsport het hoofd te kunnen en bieden. Een van de belangrijkste ontwikkelingen hierin is de zorg voor de natuur, wat bij de golfbaan Kromme Rijn als GEO-gecertificeerde baan hoog in het vaandel staat.

Prachtig uitzicht

Het terras, op de eerste verdieping van het clubhuis, is bijna twee keer zo groot geworden en geeft nu uitstekend uitzicht op de baan, met name op de laatste Hole 9. De 'Beat the Pro'-wedstrijd zal dan ook vanaf een tijdelijke tee op een podium van het terras naar de green van hole 9 worden gespeeld. Er is een mooie prijs te verdienen: de winnares en winnaar wacht een weekend in een BMW, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor EKRIS Zeist. De opening wordt verricht door Ton Vreman, directeur van De Brakel Holding BV, eigenaar van de golfbaan. Golfschool Kromme Rijn levert de Pro's die verslagen moeten worden. Het hele evenement is tevens de afsluiting van de jaarlijkse clubkampioenschappen Matchplay.

GEO-certificering

Golfbaan Kromme Rijn is de afgelopen jaren flink onder handen genomen. Er is een nieuw beregenings-systeem aangelegd waarmee de grond ook van natuurlijke mest- en voedingsstoffen kan worden voorzien. Onder leiding van een golfbaanarchitect zijn er betere zichtlijnen gekomen, nieuwe bunkers aangelegd, afslagplaatsen vernieuwd en is de algemene staat van onderhoud weer op topniveau. En het werk is nog niet klaar. Ook in de komende jaren wordt nog een aantal aanpassingen aan de baan uitgevoerd die haar nog uitdagender zullen maken. Natuurlijk is dit alles gedaan onder de strenge voorwaarden van de GEO-Certificering van de NGF en in overeenstemming met het convenant tussen De Brakel, NMU en gemeente Bunnik.

Welkom

U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom op het 'Beat the Pro'-evenement, net als tijdens de finale van het clubkampioenschap Matchplay. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Annette Breeuwer via annette@krommerijn.nl.

Noot aan de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette Breeuwer: annette@krommerijn.nl

Golfbaan Kromme Rijn

Sportlaan 6

Bunnik

Telefoon

info@krommerijn.nl

---------------------------

GEO Certificering

GEO staat voor Golf Environment Organization en is een Europese organisatie die duurzaam beleid op golfbanen nastreeft, zowel in als buiten de baan. Golfbaan Kromme Rijn is een van de eersten in Nederland die het GEO-certificaat heeft verworven.

Het GEO certificaat

De GEO heeft het GEO-certificaat ontwikkeld. Dit certificaat wordt toegekend wanneer een golfbaaneigenaar kan aantonen dat hij op alle belangrijke aspecten van beheer en ontwikkeling van zijn baan voldoet aan de door de GEO gestelde eisen.

GEO heeft een zestal aandachtsgebieden gedefinieerd, waarbinnen gedetailleerde criteria zijn gedefinieerd, waaraan de beheerder wordt getoetst. Die zes aandachtsgebieden zijn:

- Landschap en ecosysteem

Golfterreinen zijn grote, natuurlijk ingerichte ruimten die onderdak bieden aan meerdere habitattypen. Dit is een goede reden om de ecosystemen op het golfterrein te beschermen en te verbeteren.

- Water

Water is vaak een van de meest delicate onderwerpen bij het management van golfbanen. Zelfs in gebieden met veel regen en een koel klimaat. Het is belangrijk een verantwoordelijk watermanagement na te streven. Dit geldt voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het water.

- Energie en energiebronnen

Van golfbaanexploitanten wordt verwacht dat zij laten zien actief bezig te zijn met het verbeteren en verduurzamen van hun energieverbruik en het zoeken naar alternatieve energiebronnen.

- Materialen en ketenbeheer

Door het bij voorkeur gebruiken van duurzame

materialen, producten en leveranciers kan de golfclub laten zien maatschappij- en milieuvriendelijke maatregelen breed toe te passen.

- Milieu kwaliteit

Golfbaaneigenaren kunnen de kwaliteit van lucht, water en aarde verbeteren. Aandacht voor afvalwater, het gebruik van schadelijke materialen en preventie van vervuiling zijn van groot belang om de milieukwaliteit te verbeteren.

- Mens en Maatschappij

Golfbanen spelen een grote rol in de maatschappij. Golfbanen kunnen hun sociale- en economische waarden ventileren om op die manier een voorbeeld te geven voor een meer duurzame manier van leven, werken en spelen. Een belangrijk uitgangspunt is dat golf een meerwaarde levert voor zowel maatschappij als leefomgeving.

Met vriendelijke groet,

Annette Breeuwer

Sportlaan 6 | 3981 HP Bunnik

Tel: 030-656 20 51 | www.krommerijn.nl | KvK: 59681586

Meer berichten