Persbericht Tijdelijk geen alcohol in café Ladada

Burgemeester Koos Janssen heeft besloten om de Drank- en Horecavergunning van café Ladada aan de 2e Dorpsstraat 44 in Zeist voor twaalf weken te schorsen. De schorsing gaat in op donderdag 5 september 2019. Dit betekent dat de onderneming wel open kan blijven voor publiek. Er mag tot 28 november geen alcoholhoudende drank geschonken worden. Ook niet aan bezoekers boven de 18.

Vanuit de samenleving waren er verschillende signalen dat 18-minners in Ladada gemakkelijk aan alcohol kunnen komen. Bij controles door Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's) zijn overtredingen geconstateerd. Er werd inderdaad alcohol geschonken aan bezoekers onder de 18. Het niet naleven van regels uit de Drank- en Horecawet geeft de burgemeester de bevoegdheid om de verleende vergunning te schorsen.

Als de ondernemer de schorsing niet naleeft, en tóch alcohol schenkt, kan de vergunning definitief ingetrokken worden en moet het café sluiten.

Meer berichten