Nomineer iemand voor de Vredesduif van Zeist

In 2015 werd in de oecumenische vredesdienst voor het eerst de Vredesduif van Zeist uitgereikt en Ellen de Boom werd benoemd tot Vredesduif van Zeist voor 2015-2016.
De Vredesduif van Zeist werd in 2016 jaar uitgereikt aan Najib Zahri, directeur van de Stichting Toléarance. In 2017 kreeg Jantje Paasman van de Weggeefwinkel de Vredesduif en in 2018 Gertjaap Kardol.
Op 29 september a.s. wordt de vredesduif overgedragen tijdens een bijeenkomst van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies om 16 uur in de kerk van de Broedergemeente.
We willen ieder jaar in de Vredesontmoeting deze Vredesduif aanbieden aan iemand in de gemeente Zeist die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vrede in onze omgeving. We hebben een aantal criteria opgesteld:
De Zeister Vredesduif is bestemd voor een persoon die zich in het afgelopen jaar heeft onderscheiden door zich in te zetten voor:
- het vergroten van de betrokkenheid van mensen in Zeist op elkaar
- het vergroten van begrip tussen mensen met verschillende achtergronden/levensbeschouwingen
- volwaardige deelname aan de samenleving van mensen die buitengesloten dreigen te worden
- verzoening tussen mensen en groepen die in een gespannen relatie tot elkaar leefden.
Nu is aan u en jou de vraag: zou je iemand willen voordragen voor deze Vredesduif?
U kunt uw nominatie tot uiterlijk 23 september doormailen aan Jeannette van Andel, je.andel@wxs.nl. Vermeld er ook bij waarom je haar of hem een geschikte kandidaat vindt!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden