Foto:

Feestelijke diploma-uitreiking WijkLeerbedrijf Zeistt

Dinsdag 10 september 2019 was het voor 15 deelnemers van WijkLeerbedrijf Zeist groot feest! Tijdens de officiële diploma-uitreiking namen zij, in het bijzijn van wethouder Marcel Fluitman hun welverdiende MBO 1 diploma Dienstverlening en Zorg in ontvangst.


In september 2017 is het WijkLeerbedrijf Zeist gestart, een samenwerking tussen de gemeente Zeist, de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, MBO Utrecht en Calibris Advies.
Een bijzonder initiatief om bewoners extra hulp en ondersteuning te geven op het gebied van zorg en welzijn en werkzoekenden klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Wij zijn trots dat nu de tweede groep van WijkLeerbedrijf Zeist het diploma in ontvangst hebben mogen nemen. Gemeente Zeist gelooft in de talenten en mogelijkheden van mensen en het is mooi om te zien dat deze talenten worden ingezet voor mensen in de wijk die juist een steuntje kunnen gebruiken.

Dubbele winst

De deelnemers hebben het afgelopen schooljaar veel geleerd. Naast theoretische en praktische kennis met betrekking tot zorg en welzijn hebben zij het gehele jaar 1 dag per week stage gelopen in de praktijk. Het afgelopen jaar hebben zij vele kwetsbare inwoners binnen de gemeente informele zorg geboden. Denk aan samen boodschappen doen, een kopje koffie drinken of hand- en spandiensten in en om het huis. Dit geeft mensen de mogelijkheid langer zelfstandig thuis te blijven wonen en dringt de eenzaamheid in de wijk terug. Het mes snijdt dus aan twee kanten: wijkbewoners krijgen hulp die zij nodig hebben en de deelnemers doen werkervaring op en ronden op deze manier hun opleiding af met een aantrekkelijke stageplaats.

Aan de slag!
Van de 15 gediplomeerden hebben 11 personen een betaalde baan binnen de zorg gevonden.
4 personen stromen door naar de MBO niveau 2 opleiding. Een 100% score!
Wij zijn trots op alle deelnemers en kijken terug op twee mooie opleidingsjaren met mooie samenwerkingen.

Meer berichten