Startbijeenkomst Meedoen in Zeist

Uitnodiging voor startbijeenkomst 'Meedoen in Zeist'

Iedereen kan meedoen in de Zeister samenleving. Daar zet de gemeente Zeist zich samen met partners voor in, onder de noemer 'Meedoen in Zeist'. De gemeente start de uitvoering met een startbijeenkomst op 9 oktober. Deze bijeenkomst is voor professionals die werkzaam zijn op dit gebied, én voor inwoners met of zonder beperking. Iedereen is van harte welkom.

Doel van de bijeenkomst

'Meedoen in Zeist' beslaat een breed gebied. Daarom heeft de gemeenteraad besloten prioriteit te geven aan enkele thema's, waaronder onderwijs en de Zeister arbeidsmarkt. Deze prioriteiten zijn vastgelegd in de zogeheten 'inclusie-agenda'. Tijdens deze bijeenkomst worden de inclusie-agenda verder toegelicht. Ook verzorgt een communicatie- en ervaringsdeskundige een lezing en workshop over hoe mensen met een beperking deelname aan de samenleving ervaren.

De gemeente nodigt deelnemers aan deze bijeenkomst uit, te onderzoeken aan welk onderdeel van 'Meedoen in Zeist' men actief kan en wil bijdragen. Wethouder Laura Hoogstraten: "Natuurlijk kunnen we zorgen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen! Maar we hebben wel ieders hulp nodig om daar aan bij te dragen. Van harte nodig ik iedereen uit om zich te laten inspireren, om te verkennen wat men zelf kan doen."

Datum en locatie

De bijeenkomst is op woensdag 9 oktober van 15.30 tot 18.00 uur, in wijkservicepunt De Koppeling (De Clomp 1904 in Zeist). Toegang is gratis. Aanmelden kan via meedoeninzeist@zeist.nl.

Meer informatie: Marcel van der Vaart of Leonoor Brok van de gemeente Zeist (14 030 of zeist@zeist.nl).

Programma

Na het welkomstwoord door wethouder Laura Hoogstraten, wordt een toelichting gegeven op de inclusie-agenda 'Meedoen in Zeist'. Om 16.30 uur is er een lezing over wat nodig is om te komen tot een samenleving waarin iedereen kan meedoen, onder meer op het gebied van onderwijs en werk. Hoe kunnen mensen anders leren denken en handelen? Aansluitend is er een workshop over hoe wordt omgegaan met mensen met een beperking.

Meedoen in Zeist

Meedoen houdt in: meedoen aan werk, sport, onderwijs, wonen, zorg, vervoer, cultuur, winkelen, recreëren en uitgaan. Mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, met psychische problematiek of een langdurige ziekte, moeten nèt zo actief en onbeperkt in de samenleving kunnen meedoen als alle anderen. Dit geldt ook voor andere groepen, zoals mensen die eenzaam zijn, mensen die moeite hebben met geschreven taal of computers, mensen met een migratie-achtergrond of lhbti'ers. Daarom is de gemeente het programma 'Meedoen in Zeist' gestart.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden