Melief Winter geïnstalleerd als Kinderburgemeester 2019-2020

Melief kreeg de ambtsketen van kinderburgemeester omgehangen van Anna Hartman de eerste Kinderburgemeester van Zeist.

De raad nam afscheid van de eerste kinderburgemeester van Zeist Anna Hartman. Zij schreef een brief aan de burgemeester omdat zij vond dat kinderen meer stem moesten krijgen, want kinderen hebben de toekomst. Zij heeft mee geholpen om het werk van een kinderburgemeester vorm te geven. In de vergadering werd Melief Winter geïnstalleerd als haar opvolger.

In zijn vergadering besloot de raad ook tot een aantal interne benoemingen.

De heer Marco Huijben (VVD) werd toegelaten tot de raad als tijdelijk vervanger van raadslid Tjarda Struik.

De heer David Tompot (SP) trad toe tot de raad als vervanger van SP raadslid Annemieke Zwaneveld.

De heer Kees van der Lee werd geïnstalleerd als tijdelijk buitengewoon raadslid voor de fractie van de VVD en de heer Foppe de Haan als buitengewoon raadslid voor de fractie van de SP.

Raadslid Pieter Verolme (CU/SGP) werd benoemend als plaatsvervangend voorzitter voor de Ronde Tafel en Debat thema Bestuur.

De raad stemde in met de toetreding van Gemeente Stichtse Vecht tot de gemeenschappelijke regeling "Belastingdienst Gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht" (BGHU). Stichtse Vecht heeft aangegeven per 1/1/2020 te willen toetreden tot de BGHU. Het bestuur van de BGHU heeft hier positief op gereageerd.

De raad besloot ook om positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over de verlenging van de aanwijzing van Slotstad RTV als dé lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Zeist en Bunnik. De gemeente Bunnik zal naar verwachting 19 september 2019 een overeenkomstig advies uitbrengen. Daarmee behoudt Slotstad haar formele rechten (concessie) als onafhankelijke lokale omroep voor de gemeenten Bunnik en Zeist. Dat biedt garanties op continuïteit en - dankzij een recente uitbreiding van de gemeentelijke subsidie in het kader van de Cultuurvisie - extra kansen om actuele ambities en innovaties verder door te zetten. Slotstad doet haar werk grotendeels met vrijwilligers. Het wil graag als lokale instelling nog meer in de actualiteit gaan programmeren. Slotstad kan de komende 4 jaar dankzij het raadsadvies daarom verder én met lokale partners actuele thema's blijven presenteren; in nieuwe formats, debatten, uitzendingen en andere activiteiten. De inwoners van Zeist krijgen hiermee het aanbod aan lokale radio en televisie, passend bij een groeiende rol van lokale media.

De volgende raadsvergadering is op 8 oktober.

Meer berichten