Persbericht besluit college Bunnik hondenspeelparadijs

College staat beperkt gebruik van Hondenspeelparadijs toe

Het college van de gemeente Bunnik heeft besloten dat het Hondenspeelparadijs Midden Nederland haar activiteiten en inrichting van het terrein moet aanpassen. Het college ziet dat er een grote (regionale) behoefte is van hondenbezitters aan plekken waar honden kunnen loslopen en spelen. Door beperkt gebruik van het terrein toe te staan, komt het college de hondenbezitters en de klagende omwonenden tegemoet.

Hondenlosloopgebied

Door een tijdelijke omgevingsvergunning met beperkende gebruiksvoorschriften toe te kennen aan het perceel aan de Achterdijk in Bunnik, kan het worden gebruikt als hondenlosloopgebied met speeltoestellen. Hiervoor moeten de bestuurders van het Hondenspeelparadijs een aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning indienen. De kantine en winkel, het toilet, de opslagruimte en de lichtmasten passen niet in het bestemmingsplan. Deze moeten worden verwijderd. De hekken, speeltoestellen, speelvijver en hindernissen kunnen blijven staan.

Procedure
Sinds oktober 2017 hebben omwonenden van het Hondenspeelparadijs klachten ingediend over geblaf, lichtoverlast en onveilig geparkeerde auto's. Uit onderzoek bleek dat het Hondenspeelparadijs voor het huidige gebruik van het terrein, geen omgevingsvergunning had. De gemeente besloot hierop te handhaven. Op 28 juni 2019 is na contact met de bestuurders en de eigenaar van de grond, een voornemen tot last onder dwangsom verzonden. Vanaf dat moment zijn de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen over het voornemen. Er zijn elf zienswijzen ingediend. Vervolgens is de gemeente in gesprek gegaan met de klagende omwonenden, de bestuurders en de eigenaar van de grond.

Het college heeft op dinsdag 3 september over het Hondenspeelparadijs gesproken en 17 september hierover besloten. De gemeenteraad is over dit besluit geïnformeerd met een informatienota.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden