Foto: Ton Borsboom

Persbericht Rijkswaterstaat: Vandaag starten werkzaamheden A12 Galecopperbrug met zeer ernstige verkeershinder bij Utrecht

Rijkswaterstaat start vandaag met werkzaamheden aan de A12 Galecopperbrug die zeer grote verkeershinder rond Utrecht met zich meebrengt. Door werkzaamheden aan de voegovergangen van de Galecopperbrug zijn er gedurende 5 tot 6 weken minder rijstroken beschikbaar voor verkeer op de snelweg A12 in oostelijke richting (rijrichting Arnhem).

Een deel van zowel het doorgaand verkeer als het bestemmingsverkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers rekening moeten houden met minstens 30 minuten extra reistijd.

Planning werkzaamheden Galecopperbrug A12

De Galecopperbrug-werkzaamheden starten op donderdagavond 26 september 21.00 uur, direct aansluitend op de net afgeronde werkzaamheden op de snelweg A2. De aannemer werkt 24 uur per dag om deze cruciale verbinding zo snel mogelijk weer beschikbaar te stellen. Na de werkzaamheden op de A12-parallelrijbaan volgen na 2,5 tot 3 weken de werkzaamheden op de A12-hoofdrijbaan van de zuidelijke brug (rijrichting Arnhem). De exacte planning van deze fasen hangt af van de voortgang van de werkzaamheden. Uiterlijk vrijdagochtend 8 november zijn de werkzaamheden gereed.

Minstens 30 minuten extra reistijd

Op de baan waar wordt gewerkt, blijft steeds één rijstrook open voor verkeer. Naar verwachting levert dit tijdens de spits minstens 30 minuten extra reistijd op voor verkeer vanaf de snelweg A12 Den Haag en de A2 richting Utrecht en Nieuwegein. Ook verwacht Rijkswaterstaat hinder op het wegennet in Utrecht en Nieuwegein in de buurt van knooppunt Oudenrijn en de Galecopperbrug. Er is geen directe hinder voor verkeer over de noordelijke brughelft (A12 rijrichting Den Haag).

Omleidingen en alternatieven werkzaamheden A12

Om minder verkeer langs het werk te laten rijden en nog grotere hinder te voorkomen, leiden we een deel van het bestemmingsverkeer naar Utrecht en Nieuwegein om. Landelijk doorgaand verkeer vanuit Amsterdam en Rotterdam krijgt vroegtijdig adviesroutes aangeboden om zo Utrecht en met name knooppunt Oudenrijn te mijden.

Rijkswaterstaat adviseert iedereen die van dit deel van de A12 gebruik maakt, om rekening te houden met de omleidingen en met veel extra reistijd. We raden aan om – voor wie dat mogelijk is – alternatieven te kiezen, bijvoorbeeld door buiten de spits te reizen. Informatie over de omleidingen is voor en tijdens de werkzaamheden te vinden via de pagina http://werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl of www.rijkswaterstaat.nl/a12galecopperbrug.

Vervanging voegovergangen Galecopperbrug

Rijkswaterstaat zet rijstroken op de A12 Galecopperbrug af om goed en veilig aan de voegovergangen te kunnen werken. Deze stalen delen in het wegdek vormen de overgang tussen brug en vasteland. Rijkswaterstaat constateerde na inspectie dat de voegovergangen van de zuidelijke Galecopperbrug moeten worden vervangen. Door het onderhoudswerk tijdig uit te voeren, kan het verkeer ook in de toekomst veilig over de brug blijven rijden.

Meer berichten