Mensenrechten in de digitale samenleving

Bunnik - In de Vredesweek, dit jaar van 21 tot 29 september, organiseert de Coalitie voor de Mensenrechten in de gemeente Bunnik sinds 2001 een bijeenkomst over mensenrechten. Dit jaar hield de plaatselijke werkgroep haar jaarlijkse bijeenkomst al op 16 september in het gemeentehuis te Odijk. Het onderwerp was: mensenrechten in de digitale samenleving. Burgemeester Ruud van Bennekom opende de avond. Hij refereerde aan de rellen rondom de jaarwisseling in Keulen 2015 en de filmpjes op internet hierover. Hoe meer hij er aanklikte, hoe eenzijdiger de beeldvorming. Hoe komt deze aansturing tot stand? Hij hoopte deze avond wijzer te worden.

Prof. mr. Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht, was gastspreker. Zij ging in op de effecten van de toenemende technolisering en digitalisering van onze samenleving en schetste hun voor- en nadelen. Speciale aandacht besteedde zij aan de invloed van algoritmes. Deze weten relevante patronen te ontdekken in het surfgedrag van internetgebruikers en kunnen dat in wiskundige formules vastleggen. Ze bezitten een zelflerend vermogen met uitkomsten die voor het menselijk brein ondoorzichtig kunnen zijn. Voor sommigen een beangstigende gedachte. De expertise van de inleidster ligt vooral op het gebied van wetgeving. Waar liggen de grenzen van het toelaatbare en zijn mensen in staat controle uit te oefenen over deze algoritmes?

Meer dan 70 personen woonden deze zeer informatieve bijeenkomst bij. Met hun vragen gaven ze blijk van grote betrokkenheid bij de thematiek. Haar conclusie: we moeten ons bewust zijn van de risico's van algoritmes en de effecten ervan op ons doen en laten. We zullen een afweging moeten leren maken tussen gemak en risico's en dat vertalen naar wetgeving.

*De werkgroep 'Coalitie voor mensenrechten' bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke en levensbeschouwelijke groeperingen in de gemeente Bunnik voor wie mensenrechten centraal staan. Na de aanslag op de Twintowers in 2001 besteedt de werkgroep aandacht aan thema's die betrekking hebben op vrede en integratie enerzijds en terrorisme en geweld anderzijds. De werkgroep beoogt in de gemeente Bunnik de discussie over actuele onderwerpen die betrekking hebben op bovengenoemde thema's tijdens openbare bijeenkomsten te stimuleren. Deze vinden doorgaans plaats in aansluiting op de Vredesweek.

Meer berichten