Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

column Koos Janssen

Maandag 23 september komt de nieuwe collega uit Houten nader kennismaken. Sinds begin juli is Gilbert Isabella daar de nieuwe burgemeester. Bijzonder is dat hij, geboren in Curaçao, opgroeide in Zeist. Daarna heb ik een interview met Freek van Schravesande van NRC. Hij maakt een achtergrondverhaal over de relatie tussen Fivoor en de gemeenschap in Den Dolder. Halverwege de middag komt een grote groep jongeren langs. Zij zijn deelnemers aan de Walk of Peace. Deze wandeling van en voor vrede is georganiseerd in het kader van de Vredesweek. We spreken elkaar over wat we onder vrede verstaan, hoe vrede dichterbij kan komen en hoe we er zelf als mens aan kunnen bijdragen. Het is een inspirerende ontmoeting.

Dinsdag in de B&W-vergadering leggen we de laatste hand aan de sluitende begroting 2020. We spreken en beslissen over de onderwerpen masterplan buitensportaccommodaties, de weigering tijdelijk gebruik van lege gebouwen en voorgenomen bomenkap in Hoog Kanje. Ook het proces van actualisatie van de woonvisie komt aan de orde. Tijdens het middaguur ontmoet ik, samen met de gemeentesecretaris en de griffier, het college van B&W van de gemeente Zaanstad. Gespreksthema is "groeien in samenspel"; tussen inwoners, gemeenteraad, B&W en ambtelijke organisatie. Ervaringen worden gedeeld. 's Avonds komt het presidium van de gemeenteraad bijeen. We evalueren diverse recente raadsbijeenkomsten en plannen diverse raadsactiviteiten voor het komend halfjaar.

Woensdag bereid ik samen met medewerkers de bijeenkomst voor, voor nieuwe inwoners op zaterdag 5 oktober. Het wordt alweer voor de vierde keer georganiseerd. Ik zie ernaar uit. Vervolgens fiets ik naar historische buitenplaats Sparrendaal in Driebergen-Rijsenburg. Daar vindt de jaarlijkse bestuurdersconferentie plaats van de Veiligheidsregio Utrecht. We spreken over de modernisering en vrijwilligheid brandweer. Ook verdiepen we ons in de spreiding van materieel en personeel over de 71 brandweerposten in onze regio.

Donderdag doe ik redactiewerk voor een gedeelte van de begroting 2020. Vandaag zendt B&W alle documenten en voorstellen aan de gemeenteraad. De raad spreekt en besluit hierover in de loop van oktober en begin november. Ook denk ik na over het onderwerp De toekomst van Zeist. De gemeenteraad wil hierover met inwoners, ondernemers, instellingen en organisaties in gesprek gaan. Een werkwijze van ontmoeting en gesprek is hiervoor in voorbereiding. Daarnaast verdiep ik me in een sociale kwestie. Hoe kan de gemeente op wat onconventionele wijze een steuntje in de rug geven van mensen in een kwetsbare en lastige positie.

Vrijdag voer ik diverse gesprekken over gemeente- en gemeenschapsthema's. Voorbeelden zijn de veiligheid thuis bij en voor een gezin, en de helpende hand aan mensen die vooruit willen.

Op zaterdag is het in Zeist Veteranendag. De bijeenkomst op het gemeentehuis is hartelijk en waardevol. 's Middags fiets ik naar Den Dolder. Het is burendag op de WA-Hoeve. Ik bezoek diverse locaties. Het is inderdaad goed toeven op de Hoeve.

Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten