Foto: Henk Visscher

Koor- en samenzangavond in Zeist

Komt u ook op woensdag 9 oktober naar de koor- en samenzangavond?

Zeist - Deze zangavond wordt gehouden in de Christelijk Gereformeerde Kerk, Bergweg 32 in Zeist en heeft als thema: Gods trouw aan Israel. Aanvang: 20.00 uur, samenzang vanaf 19.45 uur.

De zangavond wordt geopend door ds. J. Hoefnagel en de muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk Gemengd Koor Jaäzanja uit Woudenberg o.l.v. Martin Verhagen. De organist is Gert-Jan Westerhof en de meditatie wordt verzorgd door ds. Henk Poot. Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij. Er is er gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.

Christelijk Gemengd Koor Jaäzanja

Jaäzanja is een christelijk gemengd koor opgericht voor een brede groep zangers. Het koor heeft zijn oorsprong binnen de Hersteld hervormde gemeente van Woudenberg. Het repertoire bestaat voornamelijk uit Psalmberijmingen en Geestelijke liederen van zowel oude als nieuwe componisten. Het koor repeteert elke 2 weken op dinsdag en heeft altijd ruimte voor nieuwe enthousiaste leden.

Meer berichten