Gesprekken tussen betrokken professionals aan de hand van stellingen over dilemma's die mesen ervaren bij dementie en afscheid.
Gesprekken tussen betrokken professionals aan de hand van stellingen over dilemma's die mesen ervaren bij dementie en afscheid. (Foto: Carol Dohmen)

Dementie en afscheid is mensenwerk

Door Carol Dohmen

Themadag uitvaartprofessionals

Op initiatief van het Nederlands Collectief Van Afscheidsfotografen vond maandag de themadag 'Dementie en afscheid' plaats voor mensen die beroepsmatig met afscheid bezig zijn. Drie sprekers deelden vanuit hun eigen vakgebied kennis en ervaring. De behoefte aan kennis en praktische handvatten in omgang met dementie is groot, ook bij deze beroepsgroep.

Zeist - De zaal zit vol afscheidsfotografen, uitvaartbegeleiders en rituele begeleiders. Maar eigenlijk is de kern van de boodschap van wetenschapper Paul Jansen, o.a. auteur van het boek 'Dementiewijs', voor iedereen die met mensen met dementie in aanraking komt, in essentie even eenvoudig als doeltreffend: benader mensen als dementie als méns. Ook bij een overlijden. Zoveel mogelijk eigen regie, het komt een paar keer terug deze dag. Hij prikkelt het publiek. 'Wie lijdt er eigenlijk aan dementie?' Vaak zijn dat vooral de mensen uit de naaste omgeving.

Anke de Jong is verlies- en rouwbegeleider. Zij kent de stress die dementie oproept, bij degene die het krijgt én hun naasten. Het roept verliesgevoelens op bij leven, mensen moeten afscheid nemen van vermogens, de omgeving neemt afscheid van een partner zoals ze die hebben leren kennen. Ze beaamt het belang van foto's die kunnen helpen herinneringen op te halen. Meer specifiek kan een herinneringsalbum mensen met dementie helpen bij hun rouwproces. Want ook al zijn hun cognitieve vermogens aangetast, emoties van verdriet zijn er zeker. Voor de andere nabestaanden kan een album helpen als praatboek, als iemand blijft vragen naar de overledene. Een afscheid is een stressvolle gebeurtenis, bij uitstek een moment waarop heftige verschijnselen van dementie optreden. Voor de familie kan dat ingewikkeld zijn. Hans Scheel schetst de gevoeligheden waar uitvaartbegeleiders mee te maken kunnen krijgen en hoe zijn collega's getraind worden daar mee om te gaan. De organisatoren kijken tevreden terug. Zonder hun eigen vak centraal te zetten, zijn de mogelijkheden van een herinneringsalbum belicht. "Je kunt het nooit meer overdoen."

Afscheidsfotografie

Het NCVA is een collectief van afscheidsfotografen zonder commercieel oogmerk.
Het doel van de branchevereniging is het informeren van consumenten en uitvaartondernemers over de mogelijkheden van professionele afscheidsfotografie. Daarnaast wil het collectief de professionals onderling verbinden. Afscheidsfotografie vraagt van een fotograaf specifieke, technische vaardigheden en een grote flexibiliteit en inzetbaarheid. Meer weten of een fotograaf in de buurt vinden: www.afscheidsfotografen.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden