Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Koos Janssen- Maandag 7 oktober overleg ik met een communicatiemedewerker. Toespraken, werkactiviteiten en een publicatie worden voorbereid. Communicatie op maat; van groot naar klein en andersom. Taal en non-verbaal zijn daarbij belangrijk. Ontmoeting en gesprek zijn voor mij een onmisbare vorm. Ook spreek ik met medewerkers over veiligheid, veiligheidsgevoel en leefbaarheid in Den Dolder. De vooruitgang gaat in kleine stapjes. Sommige zaken vragen tijd en ruimte. Aan het eind van de middag ontmoet ik Mariëlle Ploumen. Zij is voorzitter van het bestuur van Altrecht. We spreken over leefbaarheid en veiligheid in relatie tot de verantwoordelijkheid en rolvervulling van Altrecht in Den Dolder.

Ook ditmaal spreken we tijdens de dinsdaagse B&W-vergadering over de evaluatie van de centrumvisie. De afgelopen jaren is in het centrum van Zeist veel geïnvesteerd.

Een grote herinrichting van de openbare ruimte, onder meer nieuwe bestrating, voor voetgangers, fietsers en auto's. Veel groen, meer wandelgebied en speelgelegenheid voor kinderen. De komende tijd bespreken politiek, samenleving en bestuur de behaalde resultaten. 's Middags ga ik op felicitatiebezoek bij het echtpaar Van de Brug aan de Oude Postweg in Austerlitz. Zestig jaar getrouwd; het is een gezellige ontmoeting. 's Avonds komt de gemeenteraad bijeen. Na jaren van overleg en onderzoek besluit de gemeenteraad de spoorwegovergang in Den Dolder te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De komende tijd wordt invulling en uitvoering gegeven aan dit besluit, samen met ondernemers, inwoners en ProRail.

Woensdag spreek ik samen met medewerkers met een grote bestuursdelegatie van Belangenvereniging Den Dolder. Onderwerp is ook ditmaal de leefbaarheid in Den Dolder, de onderlinge relaties en de gezamenlijke inzet voor een goed leven in het dorp voor iedereen. 's Middags is er een naturalisatiebijeenkomst. Om verschillende redenen en vanuit verschillende achtergronden komen mensen in Nederland wonen. Bijvoorbeeld uit Iran, Angola en Ethiopië. Deze keer gaat het om tien volwassenen en drie kinderen, uit in totaal negen landen. Het zijn trotse en blije Zeistenaren. Ik overhandig hen het bewijs van Nederlanderschap.

Donderdag open ik, in het kader van de Week van de Veiligheid, een bijeenkomst van ruim vijftig mensen, werkzaam in het sociaal domein in Zeist. We spreken over eigen veiligheid, de rol bij brandveiligheid en vormen van sociale onveiligheid en ondermijning. 's Avonds spreek ik een openingswoord op een actie-avond, georganiseerd door de Soroptimisten. De film Sold wordt getoond; het gaat over kinderprostitutie. Met hun actie zetten zij zich in tegen dit afschuwelijke verschijnsel. Later op de avond woon ik een bijeenkomst van de gemeenteraad bij. Het college van B&W licht de begroting 2020 toe en beantwoordt raadsvragen.

Vrijdag maak ik nader kennis met Mariëlle Verberk, regiodirecteur van Reclassering Nederland. Het is belangrijk dat de professionals uit onze organisatie goed samenwerken. Om 18.00 uur geef ik een harde klap op de gong in Bij Johannes. Drumfanfare Jonathan start daarmee de 24-uurs muziekmarathon. De opbrengst is voor muziekinstrumenten voor Bartiméus.

Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden