De boeren demonstreren tegen de meesterroof van de overheid

Allereerst onze excuses voor de uit de hand gelopen demonstraties voor het provinciehuis in Groningen. Dit had niet mogen gebeuren, maar achter de schermen kan ik wel begrijpen, hoe dit ontstaan is. Het bestuur van de provincie Groningen bestaat voor een groot deel uit aanhangers van Jesse Klaver en Tjeerd de Groot. Dus mensen, die de boeren liever kwijt dan rijk zijn.


Maar wat is er nu aan de hand? Waarom gaan de boeren ook naar de provinciehuizen en het RIVM?
Ik zal aan de hand van een voorbeeld proberen uit te leggen, wat er aan de hand is.
In Nederland hadden de boeren meer dan 30 jaar een melkquotum. Wanneer een boer wilde uitbreiden, moest hij van een stoppende boer zijn melkquotum kopen. Er waren zelfs makelaars, die het complete melkquotum van een stoppende boer opkochten en vervolgens aan kleine beetjes weer verkochten aan bedrijven, die wilden uitbreiden. Immers de prijs was best hoog en zo kochten de bedrijven, die wilden groeien elk jaar iets erbij. De EU heeft het melkquotum in de EU afgeschaft in 2015 en dus ook in Nederland is het melkquotum verdwenen.
De melkfabrieken riepen tegen de boeren: Kom maar met meer melk, wij verwerken het. Degene, die destijds het hardst riep om meer melk, was onze Tjeerd de Groot, destijds werkzaam bij de Nederlandse Zuivel Organisatie. Ook de banken zeiden: investeren. De jonge boeren, die wilden groeien, hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. Stel wij praten over boer Piet. Hij had in 2015 100 melkkoeien. Om uit te breiden heeft hij een vergunning aangevraagd voor 200 koeien. Die vergunning heeft hij destijds gekregen van de provincie. Vervolgens is hij een stal gaan bouwen, meestal kleiner dan de aangevraagde vergunning, omdat hij de vergunning voor toekomstige groei had aangevraagd.
Stel hij heeft een stal gebouwd voor 180 koeien. In de loop van 2015 was de stal klaar. Vervolgens moesten er koeien gekocht worden om de stal te vullen. Omdat de koeien schaars waren en in verband met dierziektes, hebben de meeste boeren besloten te groeien door middel van de eigen fokkerij. In 2016 had Piet dus 115 koeien. In 2017 al 130 koeien. In 2017 zag de overheid, dat het fosfaatplafond, wat de EU ons opgelegd heeft, werd overschreden. Dus het aantal koeien moest omlaag. De overheid heeft als oplossing het fosfaatquotum ingevoerd. Er werd gekeken, hoeveel koeien had boer Piet in 2016. Dit waren 115 koeien. Dus boer Piet moest terug naar 115 koeien en er kwam een extra korting van 8 % door de overheid over het aantal koeien.
Voor boer Piet betekent dit 115 koeien min 8 % = 105 koeien. Dus in eind 2017 was Boer Piet weer bij 105 koeien.
Boer Piet wil toch naar 200 koeien groeien, dus om uit te breiden, probeert boer Piet nu fosfaatrechten te kopen. Deze rechten kosten per koe ca 11.500 euro. Dus in 2018 en begin 2019 heeft Piet zoveel gespaard, dat hij voor 5 koeien fosfaatrechten heeft gekocht en zit dan op 110 koeien.
Nu komt het stikstofprobleem. De overheid weet geen oplossing. Alleen bij boeren is op korte termijn stikstofrechten te ontfutselen.
Nu zegt Den Haag, boer Piet, jij hebt vergunning voor 200 koeien. Deze vergunning pakken wij af van jou, want jij hebt op 4 oktober maar plaats voor 180 koeien in je stal. Deze stikstofrechten gebruiken wij om aan de bouw en andere projecten te geven, zodat er toch weer iets door kan gaan in Nederland.
Echter de provincies zien in, dat deze oplossing te weinig stikstofrechten oplevert, om de projecten, die op stapel staan, door te laten gaan.
Dus zij zeggen nu: Nee boer Piet, jij hebt op 8 oktober slechts 110 koeien. Wij gaan uit van de 110 koeien, die jij hebt en de rest van jouw rechten pikken wij af. Al deze rechten kunnen wij gebruiken om onze projecten door te laten gaan. Boer Piet heeft de rechten gekocht,dure verplichtingen met de bank aangegaan en nu worden van hem alle groeimogelijkheden afgepakt om zijn stal te vullen.
Zijn financiële verplichtingen aan de bank waren immers gebaseerd op 180 koeien. Hoe moet hij nu verder met zijn aflossingen?
Een bedrijf, wat niet meer kan groeien, kan niet meer investeren in toekomstige ontwikkelingen en is ten dode opgeschreven.
De overheid wil de nog niet gerealiseerde rechten stelen van de boeren. Omdat stelen niet mag, past de overheid de wet aan en wel zo dat het ineens geen stelen meer is. De provincies willen nog meer stelen van de boeren.
Hoe slim zit de diefstal in elkaar?
De minister zegt: Boer Piet, je mag uitbreiden naar die 180 koeien. Geen Probleem. Maar je moet intern salderen. Dit houdt in, als je dan van 110 koeien uitbreidt naar 180 koeien, mag je maximaal dezelfde Stikstofuitstoot hebben, dan je nu met 110 koeien hebt. Boer Piet heeft al een nieuwe stal dus is dit een onmogelijke opgave. Immers gemiddeld heeft de landbouw al sinds 1990 60 % minder Stikstofuitstoot. Dit betekent: In een oude stal zal de Stikstofafname ten opzichte van 1990 misschien slechts 40 % afgenomen zijn. Maar de nieuwe stal van Boer Piet zal, ten opzichte van 1990 al een Stikstofreductie van misschien wel 80 procent hebben. En dat terwijl hij vergunning gekregen heeft voor 200 koeien van de overheid. Boer Piet zal niet aan zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen en zal dus failliet gaan. Terwijl hij juist de boer was, die niet wilde stoppen.

Heel onbegrijpelijk is, dat deze diefstalpraktijken zijn ontstaan door verontruste cijfers van het RIVM over de Stikstofuitstoot. Ook de Stikstof, die de gewassen opnemen, wordt niet meegeteld door het RIVM.
Het RIVM wil alleen niet openbaar maken, hoe zij aan de cijfers komen. In ieder geval is een groot deel van de cijfers gebaseerd op aannames. Dus waar praten wij over?
Al dat gesjoemel met cijfers van het RIVM, lijkt wel op bangmakerij van de bevolking en roept bij mij veel vraagtekens op. Ik vraag mij ook steeds meer af, hoe de natuurinstanties de RIVM beïnvloeden.
Hoe slechter het RIVM praat over de natuur, hoe meer geld en gronden de natuurinstanties ontvangen van Den Haag.
Immers door de wensen van natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, hebben wij zoveel Natura 2000 gebieden in Nederland gekregen. Veel meer dan de EU eiste. De politiek heeft zitten slapen en dit gewoon toegestaan.


Uiteindelijk zijn de natuurinstanties de oorzaak van ons Stikstofprobleem. Zij hebben zelfs planten soorten op de lijst opgenomen, die niet eens in Nederland voorkwamen, maar waarvan zij wel droomden, dat die soorten in Nederland zouden komen. Dit lukt niet, nee logisch.
Stikstofvervuiling bestaat uit 2/3 deel NOx ( industrie, luchtvaart en verkeer) en 1/3 deel NH3 .
Van deze NH3, zeggen de geleerden, wordt 60% van de uitstoot veroorzaakt door de landbouw.
Bij de landbouw zijn ook, de dieren die in het wild leven, de huisdieren (3 miljoen), de paarden en de dieren van de natuurinstanties voor het onderhoud van de natuurgebieden, te samen geteld.
Verder is NOx veel zwaarder dan NH3 en zal de NH3 dus direct hoog in de atmosfeer vervluchtigen.
De NH3 is dus zeer moeilijk te meten. Iets wat niet onderzocht is. Waarom niet eerst meten en dan weten. Dan pas concluderen.
Door al deze aannames van het RIVM staat nu de hele economie op slot. En waarom. Als je bouwt en dan een huis neerzet, die veel minder uitstoot, is dit toch een win situatie.

Dit beleid van de overheid leidt tot de ondergang van geheel Nederland. Wanneer u niet tot inkeer komt,zal dit tot massa ontslagen leiden. Zelfs de natuur zal dan nog meer verloederen .
Er is maar een simpele verklaring voor de vervuiling van de aarde. De kringloopwijzer van de mens zelf. Deze kringloopwijzer moeten wij sluitend zien te krijgen en niet ons verschuilen achter de boer en dan zeggen . De boer heeft het gedaan, want hij heeft het niet gedaan. Sterker nog, geen sector heeft het zo goed gedaan, als de boer. Nee alleen wij zelf zijn de boosdoener.
Echter geen enkele politieke partij praat hierover. De politiek doet alleen maar dweilen met de kraan open en in plaats van de kraan dicht draaien, wordt de kraan steeds verder open gezet.

Jaap Majoor

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden