Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Column burgemeester Koos Janssen

Maandag 28 okt. heb ik diverse stafoverleggen. Ik bereid een werkbezoek voor van staatssecretaris Paul Blokhuis. Thema is de zorg en aandacht in de praktijk voor personen met onbegrepen gedrag. Ook verdiep ik me in de presentatie Veiligheidsplan 2020-2023 in de openbare raadsbijeenkomst op 7 nov.. Diverse partners op het gebied van veiligheid, zoals woningbouwcorporatie, politie en brandweer, zijn daarbij betrokken. 's Middags ben ik op landgoed Oostbroek in De Bilt. In het Platform Utrechtse Buitenplaatsen, waarvan ik voorzitter ben, spreken we over het verder versterken van het netwerk en de communicatiestrategie. 's Avonds neem ik deel aan het jaarlijkse werkdiner met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Ver. Nederlandse Gemeenten. We spreken over polarisatie in de samenleving, cybercrime en ondermijning. De zorgen over de capaciteit van politie, openbaar ministerie en rechters wordt gedeeld.

Op dinsdag vinden in de gemeenteraad de Algemene Beschouwingen plaats over de Gemeentebegroting 2020. Negen politieke raadsfracties debatteren met elkaar en het college van B&W over het wel en wee aan beleidsacties en voornemens voor volgend jaar. Debatthema's zijn het krappere financiële vooruitzicht en de kwaliteit van de begroting. Ook bestaanszekerheid, jeugdzorg en de evaluatie van de centrumvisie komen aan de orde. Daarnaast mobiliteit en duurzaamheid, burgerparticipatie, wijkvisies en buurtbudget. 's Avonds om 23.00u sluit het debat. Vaststelling van de begroting is dinsdagavond 12 nov..

Woensdag is voor het college een oefendag voor optreden in crisissituaties. De hele dag door oefenen we onder professionele begeleiding om in crisisomstandigheden het spreken in het openbaar en omgaan met de media verder te ontwikkelen. 's Avonds komt de landelijke jury voor het beste Rekenkamerrapport 2017-2019 bijeen. Sinds vorig jaar ben ik lid en voorzitter hiervan. De kwaliteitsprijs, de Goudvink, wordt op vrijdag 29 nov. in Zwolle uitgereikt.

Donderdag overleg ik met medewerkers over democratie in Zeist. Binnenkort begint een 2e ronde Maaltijd van Zeist. Hierbij gaat de gemeenteraad na hoe inwoners en ondernemers aankijken tegen de toekomst van Zeist. Dit wordt verzameld in een zogeheten toekomstboek voor toekomstige plannen en acties. Ook denken we na over verdere burgerparticipatie om zo te blijven werken aan democratische vernieuwing. 's Middags woon ik de adviescommissie Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht bij. We behandelen de thema's continuïteit van zorg en de doorontwikkeling van de gemeentelijke crisisbeheersing. Ook bezoeken we het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) van de Veiligheidsregio. Het VIC monitort voortdurend wat er in de regio speelt en zorgt ervoor dat het in een hanteerbare vorm wordt gezet voor hulpverleners en beleidsmakers. Indrukwekkend!

Vrijdag is een feestelijke dag. Ik geef de officiële start aan de restaurantcampagne Met je hart, waarvan ik ambassadeur ben. Zeistenaar en zanger Henk Dissel geeft een hartelijk miniconcert; hij is ambassadeur van de campagne. Doel is met hulp van een 20tal restaurants eenzaamheid onder ouderen onder de aandacht te brengen en financiële bijdragen te verzamelen. Hiermee kunnen eenzame mensen onder begeleiding van vrijwilligers maandelijks deelnemen aan zogeheten stamtafels. Het is een prachtig initiatief.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden