Een nieuwe vuurwerkvrije zone aanvragen?

Zeist - Steeds meer mensen geven aan overlast te ervaren van vuurwerk. Daarom kunnen inwoners van de gemeente Zeist ook dit jaar een verzoek doen om een gebied 'vuurwerkvrij' te verklaren. Deze vuurwerkvrije zones worden aangeduid met borden. De gemeente hanteert in deze zones hetzelfde handhavingsniveau als elders. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk om elkaar aan te spreken.

Ouderen, zieke mensen en dieren ervaren meer overlast dan anderen. Door een vuurwerkvrije zone in te stellen, beperkt de gemeente de vuurwerkoverlast in kwetsbare gebieden. De volgende plekken zijn al aangewezen als vuurwerkvrije zone:

- Markt, Emmaplein, Promenade en De Heuvel

- Omgeving Diakonessenhuis Zeist

- Omgeving Kinderboerderij De Brink

- Walkartpark

- Wilhelminapark

Een nieuwe zone aanvragen

Graag geeft de gemeente mensen de gelegenheid om met hun buurt een nieuwe vuurwerkvrije zone aan te vragen. De gemeente verzoekt aanvragers om – samen met hun aanvraag – een handtekeningenlijst in te dienen met namen van buurtbewoners die het eens zijn met de aanvraag. Wethouder Marcel Fluitman: "Oud en nieuw is een feest voor iedereen. Door vuurwerkvrije zones aan te wijzen houden we rekening met de meer kwetsbare groepen in onze gemeente.''

Randvoorwaarden

Een gebied komt in aanmerking als er in de buurt veel ouderen, zieken, kinderen of dieren wonen, er draagvlak is onder de inwoners, het gebied groter is dan één straat en het gebied overzichtelijk is.

Aanvragen vuurwerkvrije zone

Inwoners kunnen tot en met 24 november een aanvraag doen door contact op te nemen met René Scheffer of Mark Duursma (telefoon 14 030). Zij gaan dan met de aanvrager in gesprek over de haalbaarheid. Begin december neemt de gemeente een besluit over de nieuwe zones.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden