Foto: MENNO BAUSCH FOTOGRAFIE ZEIST

Week van de burgemeester

Koos Janssen - Maandag 4 november vergadert B&W. We nemen besluiten over diverse grondtransacties met het Utrechts Landschap. We dragen reststroken die te maken hebben met vroegere transacties aan hen over. Ook verstrekken we garantie op een geldlening van hockey- en golfclub Schaerweijde ten behoeve van diverse investeringen in en rondom de accommodatie. Ten slotte nemen we besluiten over de organisatie van jeugdzorg in relatie tot huiselijk geweld en die van de Wet verplichte GGZ. Op het eind van de dag ben ik samen met wethouder Sander Jansen op woonwagencentrum Beukbergen. We praten bij met de bewoners over het onderhouden van en verder bouwen aan een goed leven in Zeist.

Dinsdag hebben we een 'heidag' van B&W. Het is in Groenekan; dichtbij en toch een beetje uit de buurt. Onder leiding van een inspirerende coach spreken we over samenwerken en verder komen. 's Avonds is er werkoverleg tussen gemeenteraad en B&W. Onderwerpen zijn een nieuw rekenkameronderzoek naar burgerparticipatie, het gebruik en effect van social media op onze democratie en de uitvoering van het Nijenheimbosje. Aansluitend ben ik samen met de gemeentesecretaris te gast bij de VVD-fractie. We wisselen van gedachten over de 'Maaltijd van Zeist', de komende brede inwonersconsultatie van de gemeenteraad over de toekomst van Zeist.

Woensdag spreek ik met een hoogleraar forensische psychiatrie. Ik ben benieuwd naar zijn opvatting over recent rijksbeleid n.a.v. de vermissing en dood van Anne Faber. Ook beschouw ik de feitelijke situatie in Den Dolder in relatie tot de zoektocht naar verdere verbeteringen op het vlak van leefbaarheid en veiligheid. Het is betekenisvol werk. Aan het eind van de dag heb ik een netwerkbijeenkomst op Landgoed Eyckestein in Maartensdijk. Vanuit het Platform Utrechtse Buitenplaatsen spreek ik met wethouders uit diverse Utrechtse gemeenten met landgoederen en buitenplaatsen. We overleggen over de mogelijkheden om ondernemerschap, cultuur en natuur te ondersteunen.

Donderdagochtend schuif ik aan voor een goed ontbijt op basisschool De Hoeksteen. Het is een gezellige drukte in groep 8 met 34 leerlingen. Juf Gea begeleidt de groep op formidabele wijze. De leerlingen vragen me het hemd van het lijf. Over de ambtsketen, ons gezin, mijn vervoer op de fiets en wat je doet als burgemeester. Het is een mooie ontmoeting. 's Middags heb ik districtelijk politie-overleg in De Bilt. We spreken over de schaarste aan politiecapaciteit, het tegengaan van seksinrichtingen en prostitutie en het actieplan tegen ondermijning. 's Avonds heb ik samen met diverse veiligheidspartners in de gemeenteraad een toelichtende en opiniërende avond over het Veiligheidsplan 2020-2023. De bijeenkomst laat de veelzijdigheid van (on)veiligheid goed zien. Van geweld tot ondermijning, van cybercrime tot woninginbraak, van preventie tot repressie. 's Avonds laat fiets ik met een goed gevoel huiswaarts.

Op vrijdag verzorg ik samen met Marcel Fluitman en diverse vrijwilligers de feestelijke opening van het vernieuwde Torenlaantheater. Het Zeister Mannenkoor zingt met verve het verbouwingslied.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden