Foto: Gemeente Zeist

Staatssecretaris Blokhuis bezoekt 'GGZ in de Zeister wijk'

Maandagmiddag 11 november deed staatssecretaris Paul Blokhuis zelf ervaring op met de dagelijkse praktijk rond 'GGZ (geestelijke gezondheidszorg) in de wijk'. Hij werd door burgemeester Koos Janssen en wethouder Zorg Marcel Fluitman rondgeleid bij een tweetal initiatieven in de gemeente Zeist; het wijkinloophuis Het Lindenhuis en dagbesteding De Loods in Zeist.

De Zeister wijkinloophuizen bieden een laagdrempelige manier voor mensen om met elkaar in contact te komen. Wijkbewoners kunnen terecht voor een goed gesprek, gezelligheid, leuke activiteiten of voor hulp en advies als dit nodig is. Bijvoorbeeld via het sociaal team of Centrum voor Jeugd en Gezin. De inloophuizen brengen de mogelijkheid tot ontmoeting en verbinding in de wijk. De Loods biedt dagbesteding voor mensen met onder meer psychische problemen, die ondanks die belemmering aan de slag willen.

De staatsecretaris deelde zijn indruk op Twitter: ,,In de gemeente Zeist maken ze mooi werk van zorg in de wijk voor mensen met een beperking of psychische aandoening. De deur staat altijd open voor een kop koffie, een goed gesprek en interessante dagbesteding. Zo kan iedereen meedoen. Fijn open gesprek over wat kan en waar het knelt.''

Persoonsgericht

Zeist kent relatief veel GGZ-instellingen. Deze instellingen zijn bijvoorbeeld voor mensen met een psychische beperking en/of een licht verstandelijke beperking en/of met een strafrechtelijke achtergrond. Daarnaast zijn er in Zeist veel passende woonvormen voor mensen die niet helemaal alleen kunnen wonen. Dit maakt dat de gemeente Zeist veel aandacht besteedt aan de continue verbetering van samenwerking tussen buurtbewoners, betrokken vrijwilligers, maatjes en professionals

In Zeist werken de gemeente en samenwerkingspartners op maat en doen wat nodig is. De gemeente Zeist neemt deel aan de regionale Taskforce Zorg & Veiligheid. Dit initiatief stimuleert om persoonsgericht de juiste zorg te bieden, en niet te denken en handelen vanuit regels en protocollen. En om effectief samen te werken in de wijk met alle partners; zorgorganisaties, sociaal team, woningbouw en politie.

Het doel van deze werkwijze is om zoveel mogelijk stress te reduceren bij de cliënt. Om zo het gewone leven te ondersteunen en te voorkomen dat psychische problematiek escaleert.

Bekend maakt bemind

Soms ervaren bewoners overlast van een buurtbewoner met onbegrepen gedrag. Voor de betreffende cliënt is het tegelijkertijd heel belangrijk om de ruimte te krijgen in de samenleving. Met voorlichting door bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen en aan de hand van een film het gesprek in de buurt voeren over hoe leven met psychische stoornis. Van belang is begrip en verdraagzaamheid.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden