Foto: Frank Muller/www.zorginbeeld.nl

Drie op vier kan zich na hulp beter redden

Ongeveer 4200 inwoners kregen het afgelopen jaar hulp van de gemeente om zich thuis of buitenshuis beter te kunnen redden. Van hen geeft 75 procent aan dat die hulp hen inderdaad verder helpt.

Zeist - Dit blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek dat de gemeente Zeist onlangs heeft uitgevoerd. Voor dit onderzoek heeft de gemeente bijna 800 inwoners die gebruik maken van hulp of een hulpmiddel een vragenlijst gestuurd. Drie op de tien mensen heeft de lijst ingevuld. Uit de reacties blijkt dat inwoners over het algemeen positief zijn over de hulp die de gemeente levert via het zogeheten 'Sociaal Team'. Een heel groot deel ondervindt het positieve effect van die hulp in het dagelijks leven. Dankzij de hulp of het hulpmiddel kan men zich beter redden, geeft 75 procent van de mensen aan. Van de overige mensen is 18 procent hier neutraal over en is 7 procent minder tevreden. Ook over de medewerkers van het Sociaal Team is men over het algemeen positief. "De medewerker nam mij serieus," is de reactie van 85 procent van de mensen die de vragenlijst heeft ingevuld.

Aan blijven werken

Wethouder zorg, Marcel Fluitman: "We zijn blij met deze resultaten. We werken er iedere dag aan dat mensen mee kunnen doen en zich zo goed mogelijk kunnen redden. Dan is het heel mooi dat mensen dat ook zo ervaren. Maar er zijn ook altijd dingen die beter kunnen, en daar blijven we aan werken."

Verbetering

Want naast positieve geluiden, geeft het onderzoek ook aanknopingspunten voor verbetering van de dienstverlening. Zo komt bijvoorbeeld naar voren dat mensen nog onvoldoende bekend zijn met de mogelijkheid van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dat is een persoon die iemand met een hulpvraag bij staat in zijn of haar contact met de gemeente. En 12% van de mensen weet nog niet altijd waar ze met hun vraag terecht kunnen.

De gemeente gaat nu de resultaten zorgvuldig bekijken, om te komen tot maatregelen die bijdragen aan verbetering van de dienstverlening aan inwoners. Dat doet de gemeente samen met andere (zorg)organisaties.

Vraag over hulp

Inwoners met een vraag over hulp of ondersteuning, kunnen contact opnemen met het Sociaal Team via het vijfcijferige telefoonnummer 14 030. U kunt ook een mail sturen naar zeist@zeist.nl of binnenlopen bij een van de spreekuren in de wijk. Meer over de hulp van het Sociaal Team en over de wijkspreekuren staat op www.zeist.nl/ondersteuning.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden